Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Η Fiat αύξησε το μερίδιο της στην Chrysler

Η Fiat αυξάνει μερίδιο στην Chrysler

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/5/2011

Με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της Chrysler στο ακέραιο και την αποπληρωμή του χρέους της στις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, η FIAT ολοκλήρωσε την άσκηση του δικαιώματός της να εξαγοράσει 16% της Chrysler επιπλέον του ποσοστού που ήδη κατέχει.

 
Αυτό θα γίνει υπό τους όρους που είχαν ανακοινώσει οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες στις 21 Απρίλιου του 2011. Εναντι της καταβολής του ποσού των 1,268 δις. δολαρίων που κατέβαλλε η FIAT, η Chrysler εξέδωσε 261.225 νέες μετοχές κλάσης «Α» αυξάνοντας συνολικά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της FIAT κατά 16%. Με την ολοκλήρωση και της τελευταίας συναλλαγής, η οποία αναμένεται εντός του 2011, η FIAT θα κατέχει το 51% της Chrysler.

Tags: FIAT