Ήθελε να ψήσει κρέας στην εξάτμιση της Aventador...

4.465 Επισκέψεις στο άρθρο (3/6/2021)

Έψηνε το κρέας του με τις φλόγες από την εξάτμισης μιας Aventador αλλά το μοτέρ υπερθερμάνθηκε και η ζημιά δεν άργησε να γίνει.