• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Η κατάσταση του στόλου των οχημάτων που υπάρχουν σε μια χώρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Δημόσια Ασφάλεια, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος.

Με υπουργική απόφαση, τα δημόσια ΚΤΕΟ αναστέλλουν τη λειτουργία τους για να μπορέσουν να αναβαθμιστούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα ελέγχου τους.

H μέτρηση των φώτων είναι μια από τις βασικές διαδικασίες ελέγχου στα ΙΚΤΕΟ.

Αν έχουν προηγηθεί εργασίες συντήρησης-επισκευής του αυτοκινήτου σας σε κάποιο συνεργείο, μπορείτε να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα τους επισκεπτόμενοι κάποιο ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Η μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων είναι ένα από τα βασικά σημεία της διαδικασίας και αν απαιτείται, εκδίδεται Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.

Η κατάσταση του στόλου των οχημάτων που υπάρχουν σε μια χώρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Δημόσια Ασφάλεια, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο κάθε όχημα προκαλούνται ποικίλες φθορές, οι οποίες επιδιορθώνονται με την περιοδική συντήρηση, που πολλές φορές δεν γίνεται όπως ενδείκνυται από μεγάλη μερίδα των ιδιοκτητών.

Από την 1η Ιουλίου δεν λειτουργούν τα δημόσια ΚΤΕΟ Αττικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων.

ΙΚΤΕΟ: Αξιόπιστος έλεγχος & ασφάλεια

20.185 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/7/2013

Με υπουργική απόφαση, τα δημόσια ΚΤΕΟ αναστέλλουν τη λειτουργία τους για να μπορέσουν να αναβαθμιστούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα ελέγχου τους. Έτσι, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο του τεχνικού ελέγχου του συνόλου των οχημάτων.

 
Από την 1η Ιουλίου δεν λειτουργούν τα δημόσια ΚΤΕΟ Αττικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού, θα πρέπει τα δημόσια ΚΤΕΟ να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησής τους και προμήθειας των απαραίτητων μηχανημάτων, προκειμένου να αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί ο ρόλος τους.

Έτσι, για ακόμη μια φορά έρχονται στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα της λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ, κάτι που έχει αντίκτυπο σε περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ έρχονται να ανταποκριθούν στο σύνολο των ελέγχων των οχημάτων, διαθέτοντας φυσικά τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και αυστηρότερα κριτήρια για τα οχήματα που εξετάζουν.


Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος των οχημάτων 
Η κατάσταση του στόλου των οχημάτων που υπάρχουν σε μια χώρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Δημόσια Ασφάλεια, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, κινούνται και τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας στα αυτοκίνητα που περιλαμβάνουν συνεχή εξέλιξη των συστημάτων παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας κι έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα, καθώς επίσης και οι συνεχείς έρευνες που έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Στο κάθε όχημα προκαλούνται ποικίλες φθορές, οι οποίες επιδιορθώνονται με την περιοδική συντήρηση, που πολλές φορές δεν γίνεται όπως ενδείκνυται από μεγάλη μερίδα των ιδιοκτητών. Τα κενά που δημιουργούνται από τις ελλείψεις συντήρησης, έρχονται να καλύψουν και να επισημάνουν τα ΚΤΕΟ.Tags: KTEO