• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

7μηνη παράταση στα διπλώματα οδήγησης

1.643 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/6/2020

H εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την παράταση της ισχύος κατά 7 μήνες στα διπλώματα οδήγησης που έχουν ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξουν σε κοντινό χρονικό διάστημα.


Παράταση στην ισχύ των ληγμένων διπλωμάτων οδήγησης ή αυτών που πρόκειται να λήξουν έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της εγκυκλίου του υπουργείου Μεταφορών που εκδόθηκε στις 2/6. Μεταξύ άλλων προβλέπει και την παράταση των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:  «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 & 3 του α` σχετικού Κανονισμού, παρατείνεται για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης η ισχύς των:
a. Αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (σημείο 4β στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.
b. Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης (στήλη 12 στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020. Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 18η Απριλίου 2020 παρατείνεται έως την 18η Νοεμβρίου 2020.»

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας ενώ σε κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει παραταθεί για επτά (7) μήνες, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή της οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας. Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας τίθεται η ημερομηνία λήξης της παραταθείσας άδειας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε