• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
2 φωτογραφίες »

Νέες ετικέτες για τα ελαστικά στην Ευρώπη

2.816 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/2/2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κάποιες αλλαγές σχετικά με τις ετικέτες σήμανσης των ελαστικών. Ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες ετικέτες για όλους τους τύπους των οχημάτων.


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε νέο κανονισμό αναφορικά με τους κανόνες για την επισήμανση των ελαστικών που θα περιλαμβάνουν νέες παραμέτρους που σχετίζονται με την εξοικονόμηση καυσίμου, την πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, τον θόρυβο, την χιλιομετρική απόδοση κ.ά.

Ο εν λόγω κανονισμός σκοπεύει να καταστήσει τις εν λόγω επισημάνσεις πιο ευδιάκριτες και να διασφαλίσει την παροχή περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές αναφορικά με τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να προστεθούν σχετικά εικονίδια για την πρόσφυση στο χιόνι ή τον πάγο ενώ θα επικαιροποιηθεί και η σχεδίαση της επισήμανσης.

Παράλληλα, μόλις καταστούν διαθέσιμες οι κατάλληλες μέθοδοι δοκιμών και μετρήσεων, θα παρέχονται –υποχρεωτικά- και αντίστοιχες πληροφορίες, τόσο για τις δυνατότητες των αναγομωμένων ελαστικών όσο και για το χιλιομετρικό προσδόκιμο (όλων των τύπων ελαστικών) ή την αντοχή τους στη φθορά. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται πως θα μειωθεί και η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Φυσικά, αντίστοιχες σημάνσεις θα εφαρμοστούν στα ελαστικά για κάθε τύπο οχήματος, δηλαδή για φορτηγά, λεωφορεία κ.ο.κ.. Πληροφοριακά αναφέρουμε πως ο ανανεωμένος κανονισμός για την σήμανση των ελαστικών προτάθηκε από τη σχετική Επιτροπή της ΕΕ τον Μάιο του 2018 και μέσα στο Νοέμβριο του 2019 επετεύχθη σχετική –προσωρινή- συμφωνία μεταξύ των φορέων της ΕΕ και πλέον απομένει η τελική του έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.