• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Περιβαλλοντικό Τέλος: Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται & διαδικασία

19.023 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/7/2020

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το τοπίο για το περιβαλλοντικό τέλος ύψους έως και 3.000 ευρώ. Ποιοι υποχρεούνται να το καταβάλλουν ολόκληρο, ποιο μειωμένο και ποιοι καθόλου;

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, πλέον ισχύει έως και 3.000 ευρώ περιβαλλοντικό τέλος για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα Euro5A ή παλαιότερης τεχνολογίας. Εντούτοις, επειδή προέκυψαν ερωτήσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έφτιαξε έναν χρήσιμο οδηγό για τους πολίτες ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση.

Αρχικά, από 23 Ιουλίου και έπειτα επιβάλλεται στα μεταχειρισμένα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα τέλος ύψους:
  • 3.000 ευρώ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα με προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων Euro 4, το οποίο θα συνεισπράττεται με το τέλος ταξινόμησης, 
  • 1.000 ευρώ εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5Α.
Απαγορεύται η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών προγενέστης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι Euro3, Euro2 και Euro1. Ίδιου ύψους Περιβαλλοντικά Τέλη θα απαιτούνται και στα εισαγόμενα φορτηγά. Δηλαδή, τα φορτηγά με προδιαγραφές Euro4 θα πρέπει να καταβάλλουν 3.000 ευρώ ενώ τα φορτηγά Euro5A θα πρέπει να πληρώσουν 1.000 ευρώ.

Εξαιρούνται από το περιβαλλοντικό τέλος τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 30 ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος. Επίσης, εξαιρούνται τα οχήματα, για τα οποία από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Ποιοι δίνουν λιγότερο περιβαλλοντικό τέλος
Σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται σε ποσοστό ανάλογο με το οφειλόμενο ποσοστό του τέλους ταξινόμησης.

Για παράδειγμα, για τις περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αναπηρικών αυτοκινήτων, για αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κ.εκ., στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1.650 κ.εκ. και μέχρι 2.000 κ.εβ.), θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσοστό του περιβαλλοντικού τέλους, ανάλογο με το καταβληθέν ποσοστό του τέλους ταξινόμησης, ήτοι πχ. για αυτοκίνητο όχημα Euro 4 κυβισμού 1.800 κ.εκ. (περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ), καταβάλλεται ποσοστό 30% του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και αντίστοιχα, καταβάλλεται ποσοστό 30% του περιβαλλοντικού τέλους (900 ευρώ).

Πως καταβάλλω το περιβαλλοντικό τέλος
Η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα. Ο ελεγκτής, αφού διαπιστώσει κατά τον έλεγχο των εγγράφων του οχήματος σε ποια αντιρρυπαντική τεχνολογία ανήκει (Euro4 ή Euro5A σε αυτές τις περιπτώσεις) για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικό εισαγωγής, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου, δηλαδή μετά τις 23 Ιουλίου 2020, θα προβαίνει στην προσθήκη μίας εγγραφής στον Αυτόματο Υπολογισμό, στην καρτέλα Υπολογισμός Φόρων, όπου θα συμπληρώνει χειροκίνητα, στο ΕΔΕ ή στη ΔΕΦΚ:
  • τα στοιχεία: το είδος επιβάρυνσης: κωδικό μηχανογράφησης που θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα, την φορολογική βάση επιβάρυνσης (τιμή 0), τον συντελεστή επιβάρυνσης (τιμή 0)
  • το ποσό του αναλογούντος περιβαλλοντικού τέλους.