Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Προληπτικός έλεγχος για 199 Mitsubishi

2.471 Επισκέψεις στο άρθρο (12/11/2018)

Η Mitsubishi ανακοίνωσε πρόγραμμα ανάκλησης που αφορούν δύο μοντέλα της και 199 αυτοκίνητα συνολικά. Δείτε ποια μοντέλα επηρεάζονται, αλλά και το λόγο για τον οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, εκτελεί ανακλήσεις για δύο μοντέλα της. Αυτές αφορούν συνολικά 199 αυτοκίνητα, που αναλύονται σε 97 Mitsubishi ASX µε κωδικό µοντέλου GA0W και 102 Eclipse Cross µε κωδικό µοντέλου GK1W, µε χρονολογία κατασκευής 2018.

Για το ASX, η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται κατά την ενεργοποίηση της υδραυλικής αντλίας φρένων να πραγµατοποιηθεί επαναφορά της ECU ASC (ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου του συστήµατος Active Stability Control), το οποίο µπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του οχήµατος.
 

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το Eclipse Cross η ιαπωνική μάρκα εντόπισε πως ενδέχεται η διάρκεια του χρόνου πέδησης του συστήµατος FCM (Forward Collision Mitigation System/ Σύστηµα µετριασµού εµπρόσθιας σύγκρουσης) να είναι µεγαλύτερη από το απαραίτητο όταν ανιχνεύσει πεζό ή αντικείµενα. Ως αποτέλεσµα αυτού, ο οδηγός νιώθει την ανάγκη να εφαρµόσει µεγαλύτερη πέδηση, προκειµένου να αντισταθµίσει αυτό που θεωρεί ανεπαρκή δύναµη φρεναρίσµατος.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επαναπρογραµµατισµοί, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

Ας δούμε τι καίει κάθε τύπος αυτοκινήτου: