• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

«Ταφόπλακα» των συμβατικών μοτέρ το νέο Euro 7;

5.373 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2020

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το υπό διαμόρφωση νέο πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 7. Οι επίσημοι φορείς της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας υποστηρίζει πως σκοπός είναι η χαριστική βολή στους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνης και diesel).


Ένας συνασπισμός βιομηχανικών φορέων με σχετική επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει τις ανησυχίες τους σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται από τη συμβουλευτική ομάδα για τα πρότυπα εκπομπών οχημάτων (AGVES), σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό των προδιαγραφών του μελλοντικού προτύπου «Euro 7».

Τη συγκεκριμένη επιστολή συνυπογράφουν η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η Ένωση Ευρωπαίων Προμηθευτών Αυτοκινήτων (CLEPA), η βιομηχανία καυσίμων FuelsEurope (πρώην EUROPIA), η Ένωση Οχημάτων Φυσικού Αερίου (NGVA) και ο Διεθνής Οργανισμός Οδικών Μεταφορών (IRU).

Συνοπτικά, αναφέρεται πως χρειάζεται να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:
  • Να γίνει σαφής ορισμός των στόχων για τους νέους κανονισμούς Euro 7.
  • Να τεθούν νέοι στόχοι εκπομπών ρύπων, που θα είναι αντίστοιχοι με τις ανάγκες, αλλά και οικονομικά αποδοτικοί.
  • Να εξετασθούν αλλαγές στις διαδικασίες δοκιμών των εκπομπών ρύπων οι οποίες, από μόνες τους, θα μπορούσαν να επιτύχουν αναλογικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα όπου χρειάζεται.
  • Να υπάρξει συμμετοχή και συνδρομή στη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των εκπομπών ρύπων από νέα οχήματα για την επίτευξη μελλοντικών στόχων CO2.
  • Να εξασφαλιστεί ότι η AGVES εργάζεται με μια διαφανή διαδικασία, βάσει δεδομένων που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να αναλύσουν νέες προτάσεις και να συλλέξουν στοιχεία για απαντήσεις βάσει τεκμηρίων.
Αναλυτικότερα, στην κοινή επιστολή αναφέρεται η ανησυχία πως υπήρξε χειραγώγηση της συνάντησης της AGVES της 27ης Οκτωβρίου, όπου χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα περιορισμένα και μεμονωμένα αποτελέσματα δοκιμών, προκειμένου να δημιουργηθούν τα σενάρια των πιθανών κανονισμών Euro 7, οι οποίοι θα έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι φορείς που συνυπογράφουν την επιστολή διαβεβαιώνουν την Επιτροπή πως εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την ανάγκη για έναν ισορροπημένο κανονισμό εκπομπών ρύπων Euro 7 για τα νέα οχήματα, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του αέρα. Ωστόσο, τονίζεται πως το περιεχόμενο οποιουδήποτε νέου κανονισμού πρέπει να καθορίζεται και να βασίζεται σε αντικειμενική ανάλυση βάσει δεδομένων, η οποία χρειάζεται να περιλαμβάνει και την αξιολόγηση του οφέλους που θα προσφέρουν οι ισχύοντες κανονισμοί Euro 6 στην επίτευξη χαμηλότερων επίπεδων ρύπων.

Στην επιστολή, δίνεται η ερμηνεία πως πρόθεση της AGVES είναι να περιορίσει δραστικά ή ακόμα και να ακυρώσει τον μελλοντικό ρόλο του κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές Euro 7 αναφερόταν πως: «Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, με τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές μεταφορές και τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για οχήματα». Αυτό φαίνεται να μην αντιστοιχεί σε ορισμένες δηλώσεις που έγιναν στην AGVES, που υποδηλώνουν ότι η πρόθεση είναι να περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα της τεχνολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Τα μέλη που συνυπογράφουν την επιστολή τονίζουν κλείνοντας, πως παραμένουν έτοιμοι να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πρότυπων, προσφέροντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

 
Σχολιάστε την είδηση 1 σχόλια