• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Η Ford δίνει συνολικά τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση της αγοράς με 8 χρόνια. Εγγύηση άνω των 5 ετών προσφέρουν επίσης και η Kia με 7 έτη, η Suzuki, επίσης 7 ετών και η Toyota με 6 χρόνια. Χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η εγγύηση της Hyundai.

Ποιες μάρκες έχουν 8 και ποιες μόνο 2 χρόνια εγγύηση;

211.687 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/5/2019

400 ευρώ το χρόνο βλάβες βγάζουν τα αυτοκίνητα μετά τον 4ο χρόνο, κάτι που κάνει τις εγγυήσεις και τα ψιλά τους γράμματα πολύ σημαντικά.

VOLKSWAGEN: Το αγαπημένο σας Volkswagen, δικό σας με ένα κλικ

Σύµφωνα µε έρευνα που έκανε βρετανική εταιρεία που ειδικεύεται στις πωλήσεις εγγυήσεων, το 40% των αυτοκινήτων ηλικίας από τέσσερα έως 9 έτη είναι σίγουρο ότι θα χαλάσει µια φορά το χρόνο. Μάλιστα το µέσο κόστος της ζηµιάς που θα προκληθεί ανέρχεται σε 400 ευρώ περίπου.

Συνεπώς καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό είναι η εγγύηση που συνοδεύει κάθε καινούριο αυτοκίνητο να κρατάει πάνω από τέσσερα χρόνια ή γενικότερα να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια και να καλύπτει όσα περισσότερα μέρη. Αλλωστε η εγγύηση είναι ένα κοµµάτι, στο οποίο και οι ίδιες οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτατα, καθώς µε αυτό τον τρόπο δείχνουν πως τα µοντέλα τους είναι αξιόπιστα, ενώ παράλληλα δίνουν και ένα αίσθηµα ασφάλειας στον αγοραστή.

Φυσικά, όλοι γνωρίζετε όμως, ότι οι εγγυήσεις διαφέρουν από µάρκα σε μάρκα, όσον αφορά στα προσφερόµενα έτη ή αντίστοιχα τα διανυόµενα χιλιόµετρα που απολαµβάνει κάποιος τη δωρεάν εγγύηση, ενώ αρκετές αντιπροσωπείες με στόχο να ενισχύσουν τις after sales υπηρεσίες τους και την αξία των προϊόντων τους προσφέρουν δωρεάν επέκταση της εγγύησης. Ας δούµε λοιπόν τι ισχύει.

Με εγγύηση πληρώνεις μόνο τα αναλώσιμα και εργασίες συντήρησης
Σύµφωνα µε τις επίσηµες πληροφορίες που συλλέξαµε από τις εταιρείες, οι εγγυήσεις παρέχουν καλύψεις για όλα τα µηχανολογικά και ηλεκτρικά µέρη. Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται αναλυτικά όλα όσα θα χρειαστεί να πληρώσετε στο βιβλίο εγγυήσεων που συνοδεύει το κάθε όχηµα και οι οποίες µπορεί να διαφοροποιούνται από µοντέλο σε µοντέλο.

Από εκεί και πέρα ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να πληρώνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγγύησης όλα τα αναλώσιµα υλικά (λιπαντικά, υγρά, φίλτρα κ.λπ.), τα υλικά τριβής, όπως τα τακάκια και εργασίες συντήρησης όπως ορίζει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, ενώ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για ελαττωµατικά µέρη, λόγω αστοχίας υλικού ή λάθος συναρµολόγησης.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε αναλυτικά πόσα χρόνια εγγύηση δίνουν οι εταιρείες (εργοστασιακή εγγύηση και δωρεάν επέκταση).

info
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως σε πολλές περιπτώσεις η εγγύηση έχει όριο χιλιοµέτρων. Δηλαδή αν ξεπεράσετε αυτό το όριο, η ισχύς της παύει να υφίσταται ακόµα και αν δεν έχει λήξει το χρονικό όριο.

Ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να πληρώνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγγύησης όλα τα αναλώσιµα και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για ελαττωµατικά µέρη, εκτός των εξαιρέσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 
Σχολιάστε την είδηση 12 σχόλια