• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ

Το πλαίσιο τύπου σκάλας χρησιμοποιείται σε όλο και λιγότερα εκτός δρόμου οχήματα γιατί είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καταπονήσεις με βασικό όμως μειονέκτημα, έναντι ενός αυτοφερόμενου, το αυξημένο βάρος. Πάνω σε αυτό προσαρμόζονται με βίδες όλο το αμάξωμα, τα μηχανικά μέρη και οι αναρτήσεις και κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής αντοχής. Αποτελείται από δύο δοκούς τοποθετημένες παράλληλα, τις δοκίδες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με εγκάρσιες δοκούς, τις διαδοκίδες.