• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ

Αντίθετα με την υδραυλική υποβοήθηση όπου η αντλία του λαδιού λειτουργεί συνεχώς, στην ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση η αντλία ενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι, κάτι που έχει θετικές συνέπειες στην κατανάλωση. Η υδραυλική υποβοήθηση παρέχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος συνδέεται με την κολόνα του τιμονιού. Ένας υπολογιστής αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα πίεσης του τιμονιού, της ταχύτητας και των στροφών του κινητήρα και αναλόγως αλλάζει την υποβοήθηση του τιμονιού.