• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Το σύστημα εξαγωγής είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα του κινητήρα και αποτελείται από την πολλαπλή εξαγωγής, τον αισθητήρα λ, τον καταλύτη, το μεσαίο καζανάκι και την εξάτμιση. Δεν είναι τυχαίο ότι προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις ενός αυτοκινήτου, το πρώτο μέρος του κινητήρα που δέχεται μετατροπή είναι η εισαγωγή αέρα και η εξάτμιση. Αυτό οφείλεται στο ότι η διαδικασία της εξαγωγής των καυσαερίων από τις βαλβίδες εξαγωγής μέχρι και την απόληξη της εξάτμισης, όταν γίνεται με τα λιγότερα δυνατά εμπόδια, δημιουργεί αυξημένη υποπίεση στους θαλάμους καύσης, κάτι που μεταφράζεται σε έλκυση αυξημένης ποσότητας μείγματος. Αντίστοιχα η πορεία των καυσαερίων που ξεκινούν από το θάλαμο καύσης πρέπει να συναντά τις μικρότερες δυνατές αντιστάσεις, κάτι που επιτυγχάνεται με τις πολλαπλές εξαγωγής. Η πολλαπλή εξαγωγής συλλέγει τα αέρια από την καύση του μείγματος που συγκεντρώνει ο κάθε κύλινδρος και τα στέλνει προς την εξάτμιση. Υπάρχουν δύο είδη πολλαπλών εξαγωγής. Αυτές στις οποίες οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι παράλληλα και αυτές (στους 4κύλινδρους) που συνδέουν τον πρώτο κύλινδρο με τον τέταρτο και το δεύτερο με τον τρίτο. Πριν από την πολλαπλή εξαγωγής βρίσκεται ο αισθητήρας λ ο οποίος μετρά τη σύσταση των καυσαερίων και μεταβάλλει όποτε χρειάζεται την αναλογία αέρα καυσίμου, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σωστή απόδοση του καταλυτικού μετατροπέα. Ο καταλυτικός μετατροπέας είναι μία συσκευή η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον αισθητήρα λ και το μεσαίο καζανάκι, στο εσωτερικό του περιέχει ενεργά μέταλλα όπως παλλάδιο, λευκόχρυσο και σκοπός του είναι η μετατροπή των βλαβερών ουσιών (μονοξείδια του άνθρακα, υδρογονάνθρακες και οξείδια του αζώτου) των καυσαερίων σε αβλαβή. Ο καταλύτης είναι μια ουσία η οποία επιταχύνει τη χημική αντίδραση ενώ παράλληλα παραμένει αναλλοίωτος. Βασική προϋπόθεση της μακροζωίας του είναι η χρήση αμόλυβδης βενζίνης καθώς ο μόλυβδος επεμβαίνει στα μέταλλα και τα καθιστά άχρηστα. Το μεσαίο καζανάκι (προτασσόμενος σιγαστήρας) βρίσκεται μετά τον καταλύτη και σκοπός της ύπαρξής του είναι η καλύτερη ροή των καυσαερίων και η μείωση του θορύβου. Το τελευταίο μέρος της εξαγωγής είναι η εξάτμιση (κεντρικός σιγαστήρας) και υπάρχουν δύο βασικοί τύποι. Ο σιγαστήρας ανάκλασης στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν πολλοί θάλαμοι διατεταγμένοι ο ένας μετά τον άλλο οι οποίοι συνδέονται με σωλήνες, και ο σιγαστήρας απορρόφησης ο οποίος αποτελείται από ένα διάτρητο σωλήνα με πολλούς θαλάμους και ένα υλικό πορώδες και ανθεκτικό στη θερμοκρασία το οποίο λειτουργεί ως μόνωση.

Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF)

Πώς λειτουργεί
Καθώς τα καυσαέρια μπαίνουν στους θαλάμους του ειδικού φίλτρου, μπλοκάρονται από τα πώματα, που είναι τοποθετημένα εναλλάξ στο πάνω και κάτω μέρος του. Μη βρίσκοντας δρόμο διαφυγής, κινούνται προς τα πορώδη κεραμικά τοι[...] 

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Tο σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων ευθύνεται για την ελάττωση της πίεσης και της θερμοκρασίας των καυσαερίων προερχόμενων από την καύση του κινητήρα, αλλά και για την εκμετάλλευση της θερμοκρασίας τους για βοηθητικές εργασίες και λειτουργίες σ[...]