• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επικουρικό Κεφάλαιο
Κάθε αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει στο δρόμο, ακόμη πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλιστεί σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, ώστε να είναι καλυμμένο για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει κατά την κίνησή του. Δυστυχώς όμως υπάρχουν περιπτώσεις, όπως αυτή όπου το ζημιογόνο αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, όπου μειώνονται οι πιθανότητες να αποζημιωθεί ο παθών. Στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση να αποζημιώσει τον παθόντα αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 42. Μέλη του είναι υποχρεωτικά όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ η ευθύνη του είναι επιβοηθητική, δηλαδή αποζημιώνει τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσής τους από τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εταιρείες ή που οι ελπίδες αποζημίωσής τους είναι μικρές. Το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν υποχρεούται να αποζημιώσει το θύμα τροχαίου ατυχήματος που για οποιονδήποτε λόγω δεν αποζημιώνεται από το πρόσωπο που υποχρεούται να το αποζημιώσει.Ποια είναι η φύση και η λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου;

Ποια είναι η φύση και η λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου; Σε ποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τα θύματα των αυτοκινητικών ατυχημάτων;

Κάθε αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει στο δρ[...]