• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οδικές Βοήθειες
Ο φάκελος "Οδική Βοήθεια" είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που προσπαθούν μέσα από τα προϊόντα που προσφέρουν να καλύψουν μεγάλο μέρος από τις ανάγκες των καταναλωτών τους. Ο όρος "Οδική Βοήθεια" δεν περιλαμβάνει μόνο την τεχνική υποστήριξη ενός αυτοκινήτου που λόγω βλάβης θα ακινητοποιηθεί στο δρόμο. Πολλές εταιρείες προσφέρουν πλέον και Ιατρική βοήθεια στους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήματος, Ταξιδιωτική Βοήθεια παρέχοντας τη δυνατότητα συνέχισης του ταξιδιού καλύπτοντας τα έξοδα διανυκτέρευσης των πελατών τους μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά του οχήματός τους κ.ά. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη ή ατύχημα) στο εξωτερικό, τότε πολλές εταιρείες αναλαμβάνουν τον επαναπατρισμό των επιβατών, διαθέτουν κάποιο όχημα αντικατάστασης, καλύπτουν τα έξοδα φύλαξης του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, τη νομική προστασία κ.ά. Τα πακέτα οδικής βοήθειας που προσφέρονται πλέον από όλες τι εταιρείες παρέχουν υψηλές υπηρεσίες στους αυτοκινητιστές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότερες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων μπορούν και προσφέρουν υπηρεσίες οδικής ασφάλειας στα νέα μοντέλα τους.