• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αντηλιακή προστασία
Το καλοκαίρι, η αυξημένη εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του αυτοκινήτου.
Τόσο στα μηχανικά μέρη όσο και στο εξωτερικό του, το αυτοκίνητο χρειάζεται να ελεγχθεί πριν την έλευση του καλοκαιριού ώστε να είναι "ετοιμοπόλεμο" και να προσφέρει απροβλημάτιστα τις υπηρεσίες του στον κάτοχό του.
Ο οδηγός θα πρέπει να κάνει ορισμένες απαραίτητες ενέργειες που θα προστατεύσουν το όχημά του. Πέρα από αυτό, η ζημιά την οποία μπορεί να υποστεί το αυτοκίνητο δεν αφορά μονάχα τα μηχανικά του μέρη αλλά και την εξωτερική του εμφάνιση. Έτσι, στοιχεία όπως είναι το χρώμα πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης περιποίησης του οδηγού.
Τα σημεία ελέγχου του οχήματος είναι αρκετά αλλά ορισμένα είναι προτιμότερο να ελεγχθούν από κάποιον έμπειρο μηχανικό. Για τα υπόλοιπα, το άρθρο που ακολουθεί προτείνει πρακτικές συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει κάθε οδηγός και οι οποίες θα συντελέσουν στην καλύτερη συμβίωση αυτοκινήτου-οδηγού και το καλοκαίρι.



Οδήγηση σε υψηλές θερμοκρασίες

Στάθμευση
Φροντίστε να επιλέξετε χώρο στάθμευσης ώστε το όχημα να μην είναι εκτεθειμένο στον ήλιο. Επειδή όμως οι χώροι στάθμευσης -στα αστικά κέντρα κυρίως- δεν αφθονούν, καλό είναι να καλύπτετε το όχημα με την απαραίτητη κουκούλα. [...]