• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόστος χρήσης: Toyota Aygo 1,0 & Toyota Auris 1,33
Οταν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο εκτός βέβαια από τα χρήματα που Θα δαπανήσουμε για την αγορά του θα πρέπει πάντα να υπολογίζουμε και άλλους παράγοντες μετά την αγορά του και να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του αυτοκινήτου είναι μία ενδιαφέρουσα παράμετρος της "συμβίωσής μας" μαζί του. Με το δεδομένο ότι η χρήση του αυτοκινήτου διαφέρει από κάτοχο σε κάτοχο, η προσέγγιση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει τα πάγια έξοδα ενός αυτοκινήτου. Δηλαδή το ποσό που καταβάλλουμε ετησίως για τη χρήση του αυτοκινήτου που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να προστεθούν τα όποια έκτακτα έξοδα κάνει ο κάθε οδηγός ξεχωριστά. Τα βασικότερα έξοδα που έχει ένα αυτοκίνητο είναι το κόστος ασφάλισης, τα καύσιμα, τα τέλη κυκλοφορίας και οι διάφορες επισκευές. Παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος της "πίτας" του κόστους χρήσης ενός αυτοκινήτου το καταλαμβάνει η απομείωση της αξίας του.Κόστος χρήσης: Toyota Aygo 1,0 & Toyota Auris 1,33

Η αγορά ενός αυτοκινήτου εκτός του αρχικού κόστους του οχήματος συνεπάγεται και μια σειρά άλλων εξόδων, τα οποία συχνά παραβλέπονται από τον υποψήφιο αγοραστή κατά την επιλογή του μοντέλου.   

Πλασματική δαπάνη για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας της πλασματικής δαπάνης για την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού; Η ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα αποζημιώνει τον παθόντα για την παραπάνω αιτία;