• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σωστή φόρτωση
Ο αριθμός των αποσκευών αλλά και όγκος, όταν ετοιμαζόμαστε για να ταξιδέψουμε, είναι μεγάλος. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε σωστή φόρτωση στο χώρο αποσκευών, ώστε να ταξιδέψουμε με άνεση και ασφάλεια.
Κανόνες ασφαλείας
Τα βαριά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος του χώρου αποσκευών, ώστε σε ένα απότομο φρενάρισμα ή σύγκρουση να μην μπορούν να περάσουν στην καμπίνα. Σε περίπτωση που αυτά τα αντικείμενα δε σταθεροποιηθούν με κάποιον τρόπο και ολισθήσουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ιμάντα ή δίχτυα πρόσδεσης (χταπόδι). Δεν πρέπει οι αποσκευές μας να περνάνε σε ύψος το επίπεδο της εταζέρας ή το ύψος της πλάτης των καθισμάτων. Εκτός του ότι μειώνεται η ορατότητα για τον οδηγό, σε μία απότομη επιβράδυνση τα αντικείμενα θα περάσουν στην καμπίνα και θα τραυματίσουν τους επιβάτες.
Επιπλέον χώρος
Αν ο χώρος αποσκευών του αυτοκινήτου μας δεν επαρκεί, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αγορά μίας μπαγκαζιέρας οροφής, που προσφέρει επιπλέον χώρο για τις ελαφρές αποσκευές μας, στεγανότητα και ασφάλεια στο δρόμο.Φορτώστε με ασφάλεια - Φόρτωση αποσκευών

Ο αριθμός των αποσκευών που παίρνουμε μαζί μας πριν από ένα μεγάλο ταξίδι είναι τις περισσότερες φορές μεγάλος. Για να έχουμε την απαραίτητη ασφάλεια αλλά και πλήρη εκμετάλλευση χώρου, θα πρέπει να τοποθετήσουμε τις αποσκευές με προσοχή αλλά κ[...] 

Σωστή φόρτωση χώρου αποσκευών

Πρίν ταξιδέψουμε για κάποιο μεγάλο ταξίδι, οι αποσκευές που θα μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια για τους επιβάτες.
Ο αριθμός των αποσκευών αλλά και όγκος, [...] 

Ασφαλής φόρτωση

Οι σχάρες οροφής αποτελούν ένα παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς αποσκευών, στις περιπτώσεις όπου ο ανάλογος χώρος του αυτοκινήτου κρίνεται ανεπαρκής. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας, οφείλετε να προσέχετε κάποια σημαντικά σημεία, κάθε φορά που πρόκειται να κινηθείτε με φορτίο στην οροφή του αυτοκινήτου σας.   

Σωστή ρυμούλκηση

Πριν ξεκινήσετε
• Προμηθευτείτε τη σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών μετά την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών.
• Εξασφαλίστε την παροχή ρεύματος του ρυμουλκούμενου, καθώς και ότι[...] 

Φόρτωση οχημάτων

1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο.
2. Το φορτίο του οχήματος πρέπει να τακτοποιείται κατά τρόπο ώστε:
α) Nα μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα και να μην προκαλούνται ζημιές από [...] 

Τοποθέτηση φορτίων

Χρησιμοποιώντας σχάρα οροφής
• Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε σχάρα οροφής, σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένη επάνω στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να φροντίσετε να φορτώσετε τη σχάρα σε λογικά πλαίσια. Στο εγχ[...] 

Πρόκληση ζημιάς από το μεταφερόμενο φορτίο

Ποιος ευθύνεται στην περίπτωση που το μεταφερόμενο από ένα όχημα φορτίο προκαλέσει ζημιά σε άλλο όχημα ή τον τραυματισμό ενός προσώπου; Ποιος θα αποζημιώσει τον παθόντα;

Στο άρθρο 25 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ (Απόφαση Υπουργού Εμπορίο[...] 

Φόρτωση οχήματος

Πολλές φορές πριν αποφασίσουμε να αποδράσουμε από το κλεινόν άστυ, φορτώνουμε το αυτοκίνητο μας σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες αγνοώντας τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη σωστή φόρτωσή του. Οι βαλίτσες και οι υπόλοιπες αποσκευές θα πρέπει[...]