• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ESP
Τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας δεν αποτελούν πανάκεια για την ασφάλειά μας. Η υπερβολή, ακόμη και με εκείνα ενεργοποιημένα, αν και περιορίζει τις πιθανότητες ατυχήματος σημαντικά, δεν τις εκμηδενίζει σε καμία περίπτωση.
Οδηγώντας με ενεργοποιημένο το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας
Ουσιαστικά το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας επεμβαίνει όποτε διαγνώσει ολίσθηση. Έτσι, ανάλογα με τη μετάδοση της κίνησης επεμβαίνει, μειώνοντας τη δύναμη των τροχών, αποτρέποντας την υποστροφή / υπερστροφή που διαφορετικά θα εκδηλωνόταν. Ο οδηγός, αν θελήσει να κινηθεί γρήγορα, θα πρέπει να οδηγεί με καθαρές γραμμές, αποφεύγοντας τα "στραμπουλήγματα" που προκαλούνται από απότομες μεταφορές φορτίου και τιμονιές. Τα σύγχρονα συστήματα είναι αρκετά διακριτικά στη λειτουργία τους και, αντίθετα με το παρελθόν, επεμβαίνουν στιγμιαία και όχι σε όλη τη διάρκεια της στροφής, δίδοντας στον οδηγό την ευκαιρία να συνεχίσει να πιέζει γκάζι. Ανάλογα με την ταχύτητα εισόδου όμως, όσο πιο έντονη είναι η εμπλοκή τους σε περίπτωση ολίσθησης και η πλήρης ανικανότητα του οδηγού να διορθώσει με γκάζι, τόσο μειώνονται τα περιθώρια για γρήγορη οδήγηση.Οδηγώντας με και χωρίς σύστημα ελέγχου της ευστάθειας

Έχουν "κατηγορηθεί" ότι στερούν την ευχαρίστηση του οδηγού, όταν εκείνος θέλει να κινηθεί γρήγορα. Αυτή είναι η μισή αλήθεια όμως, γιατί τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της ευστάθειας, όπου υπάρχουν, εγγυώνται την ασφάλειά μας.
Ένα α[...]