• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΚΑΝΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Αλλαγή μπουζί
Στο βιβλιαράκι του κατασκευαστή θα βρείτε τη διάρκεια ζωής των μπουζί του αυτοκινήτου ώστε να γνωρίζετε ακριβώς ποια είναι η στιγμή που πρέπει να αλλαχθούν.
Πριν ξεκινήσετε την αντικατάσταση, φροντίστε ο κινητήρας να είναι κρύος.Εντοπίστε το σημείο όπου βρίσκονται οι "πίπες" των μπουζί και βγάλτε τις προσεκτικά μία-μία. Κάντε στην άκρη τα καλώδια ώστε να μην παρεμβαίνουν στο σημείο αλλαγής, για να έχετε ελευθερία κινήσεων.
Τα καλώδια είναι αριθμημένα για να συνδέσετε την κατάλληλη "πίπα" στο κατάλληλο μπουζί μετά την αντικατάσταση.
Με το μπουζόκλειδο ξεβιδώστε τα μπουζί. Το συγκεκριμένο εργαλείο βοηθά στη συγκράτηση και απομάκρυνσή τους από το σημείο όπου τοποθετούνται.
Τοποθετήστε το καινούργιο μπουζί μέσα στο μπουζόκλειδο και βιδώστε τα μπουζί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην το στραβοβιδώσετε και χαλάσετε τις "βόλτες" του υποδοχέα (φωτό 4). Αφού τοποθετήσετε όλα τα μπουζί τοποθετήστε με βάση τους αριθμούς τις πίπες στα αντίστοιχα μπουζί.Αλλάξτε τα μπουζί - Αλλαγή μπουζί

Η συντήρηση του αυτοκινήτου μας είναι ένας βασικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία του. Μια από τις σημαντικότερες εργασίες είναι και η αντικατάσταση των μπουζί, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ελάχιστα λεπτά.   

Do it yourself : Καθαρίστε τα μπουζί

Ο όρος "ρετάρισμα" που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί σημαίνει πως κάποιος ή κάποιοι από τους κυλίνδρους δε λειτουργεί κανονικά, αφού το μπουζί δε δίνει σπίνθύρα για να γίνει η καύση. Οι λόγοι για κάτι τέτοιο είναι διάφοροι, αλλά το πιο πιθανό είν[...] 

Πως να αλλάξετε μπουζί στο αυτοκίνητο σας

Tα μπουζί είναι απαραίτητο συστατικό για να λειτουργήσει ο κινητήρας. Ο σπινθήρας που προκαλούν, έρχεται σε επαφή με το μείγμα αέρα και βενζίνης, προκειμένου να γίνει η καύση στον κινητήρα. Η προγραμματισμένη αλλαγή τους είναι μία διαδικασία ε[...] 

Αλλαγή μπουζί

Η σωστή λειτουργία των μπουζί (ή σπινθηριστών) επηρεάζει τις επιδόσεις και την κατανάλωση του κινητήρα. Η αντικατάστάση τους είναι τις περισσότερες φορές απλή υπόθεση. Δείτε πώς γίνεται…
Πριν ξεκινήσετε
• Προμηθευτεί[...] 

Αντικατάσταση μπουζί

Η σωστή λειτουργία και ο βαθμός απόδοσης των μπουζί (ή ελληνιστί σπινθηριστές) επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις αλλά και την κατανάλωση ενός κινητήρα. Οι κατασκευαστές δίνουν μέγιστη διάρκεια ζωής για τα μπουζί, η οποία κυμαίνεται από [...] 

Αλλαγή Μπουζί

Η σωστή λειτουργία και ο βαθμός απόδοσης των μπουζί (ελληνιστί σπινθηριστές) επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις αλλά και την κατανάλωση ενός κινητήρα. Οι κατασκευαστές δίνουν μέγιστη διάρκεια ζωής για τα μπουζί, η οποία κυμαίνεται από [...]