• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΚΑΝΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Έλεγχος στάθμης λαδιών
Προμηθευτείτε ένα καθαρό πανί, μια συσκευασία με το ενδεδειγμένο λιπαντικό και ένα χωνί. Σταθμεύστε το όχημά σας σε σημείο με όσο το δυνατόν μικρότερη κλίση. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει, περιμένοντας τουλάχιστον πέντε λεπτά από τη στιγμή που τον σβήσατε. Εντοπίστε το δείκτη του λαδιού και τραβήξτε τον έξω κρατώντας τον στην ευθεία. Συνήθως η κορυφή του έχει κάποιο "χτυπητό" χρώμα για να τον βρίσκετε εύκολα. Σκουπίστε την άκρη του δείκτη με ένα καθαρό πανί ώστε να φύγουν τα ίχνη του λαδιού. Στο τελείωμά του διακρίνονται τα σύμβολα της ελάχιστης και της μέγιστης στάθμης. Τοποθετήστε ξανά το δείκτη στην υποδοχή και τραβήξτε τον πάλι έξω για να δείτε το επίπεδο του λιπαντικού, το οποίο πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στην ανώτερη και κατώτερη ένδειξη. Ξεβιδώστε την τάπα του λαδιού, που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κινητήρα, και αν χρειάζεται προσθέστε λάδι. Χρησιμοποιήστε τον συνιστώμενο από τον κατασκευαστή τύπο λιπαντικού.Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

Τα λιπαντικά είναι κάτι σαν το "αίμα" που τρέχει στις "φλέβες" του κινητήρα. Όταν αυτός καταπονείται από μεγάλα ταξίδια σε υψηλές ταχύτητες, καθημερινή κίνηση στα αστικά κέντρα, ρυμούλκηση φορτίων, ζέστη και οτιδήποτε άλλο, κρίνονται απαραίτητ[...] 

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

Ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού αποτελεί μια αναγκαία ενέργεια που όλοι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, για να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία και μακροζωία του κινητήρα του αυτοκινήτου.
• Ο κινητήρας του αυτοκινήτου κα[...] 

Μηχανικά προβλήματα: Διαρροή λιπαντικού

Τι μπορεί να προκαλέσει τη διαρροή λαδιού από το κάρτερ;
• Να έχει διαβρωθεί η φλάντζα μεταξύ κάρτερ και μπλοκ κινητήρα ή η κόλλα που σταθεροποιεί τη φλάντζα αυτή να έχει επίσης διαβρωθεί.
• Να έχει χαλάσει η τάπα τ[...]