• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΚΑΝΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Καθαρισμός φίλτρου αέρα
Εντοπίστε στο χώρο του κινητήρα το φίλτρο και αφαιρέστε με προσοχή το καπάκι. Σε κάποια αυτοκίνητα ανοίγει και κλείνει μόνο με κλιπ ενώ σε άλλα εκτός από κλιπ υπάρχουν και βίδες. Σε αυτή την περίπτωση φροντίστε να είστε εφοδιασμένοι με το κατάλληλο κλειδί.
Βγάλτε το φίλτρο με προσοχή. Το υλικό στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα είδος χαρτιού, γι' αυτό προσέξτε να μην το σκίσετε.
Καθαρίζετε το φίλτρο μόνο με αέρα υπό πίεση και ποτέ με νερό. Όλα τα πρατήρια βενζίνης διαθέτουν αέρα υπό πίεση που θα σας βοηθήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Κατόπιν του καθαρισμού επανατοποθετήστε το φίλτρο και φροντίστε να το βάλετε από τη σωστή πλευρά. Κλείστε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο καλώδιο. Ασφαλίστε το καπάκι με τα κλιπ (και βιδώστε τη βίδα σε όσα διαθέτουν).Καθαρισμός φίλτρου ελευθέρας ροής

Τα φίλτρα ελευθέρας ροής αέρα στα αυτοκίνητα προσφέρουν μία μικρή αύξηση της ισχύος αλλά και οικονομία, διότι χρειάζονται καθαρισμό και όχι αντικατάσταση όπως τα κοινά φίλτρα. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται ο καθαρισμός τους…
Πολλοί [...] 

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Αναλαμβάνει να φιλτράρει τον αέρα, που αναμειγνύεται με τη βενζίνη, από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες. Όσο καθαρότερο είναι το μείγμα, τόσο καλύτερη είναι η καύση και, συνεπώς, δεν επιβαρύνονται η κατανάλωση και οι εκπεμπόμενοι ρύποι.  

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Το φίλτρο αέρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κινητήρα καθώς αναλαμβάνει να καθαρίσει τον αέρα που αναμιγνύεται με τη βενζίνη. Όσο "καθαρότερος" είναι ο αέρας του μείγματος, τόσο καλύτερη είναι η καύση που πραγματοποιείται στον [...]