• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αυτοκίνητα για τρίτεκνους χωρίς τέλη ταξινόμησηςΑυτοκίνητα για τρίτεκνους χωρίς τέλη ταξινόμησης

Το 2008 εξομοιώθηκαν πλήρως τα κριτήρια τριτέκνων-πολυτέκνων* για την απόκτηση πολυτεκνικού αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει , ότι και οι τρίτεκνοι μπορούν πλέον ν’ αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο, δίχως να πληρώσουν το τέλος ταξινόμησης.