• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΟΔΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Κίνηση οχημάτων σε σήραγγεςΚίνηση οχημάτων σε σήραγγες

Για την κίνηση των οχημάτων σε σήραγγες, που υπoδεικνύoνται από ειδικές πινακίδες, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι οι οδηγοί απαγορεύεται: