• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

¶νοιγμα των θυρών του αυτοκινήτου¶νοιγμα των θυρών του αυτοκινήτου

Μία κίνηση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα είναι το άνοιγμα των θυρών του αυτοκινήτου μας, χωρίς πρώτα να κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο.