• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Άνοιγμα των θυρών του αυτοκινήτουΆνοιγμα των θυρών του αυτοκινήτου

Μία κίνηση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα είναι το άνοιγμα των θυρών του αυτοκινήτου μας, χωρίς πρώτα να κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο.