• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΟΔΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: Πράσινος σηματοδότηςΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: Πράσινος σηματοδότης

Ακόμα και αν ανάψει το πράσινο φανάρι, οφείλετε να ελέγξετε πως δεν έχει παραμείνει στο δρόμο κάποιο όχημα από προηγούμενη σηματοδότηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες καταλήγουν σε συνυπαιτιότητα.