• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχώνΌρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών

Οι ρυθμοί «πανικού» που επικρατούν στις πόλεις επηρεάζουν αρνητικά τους ρυθμούς κάποιων οδηγών, κάνοντάς τους να κινούνται άνω των ορίων ταχύτητας που ορίζει ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντός των κατοικημένων περιοχών