• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίαςΦωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

Ο φωτισμός της πινακίδας θα πρέπει να ελέγχεται συχνά, όπως επίσης και η πινακίδα θα πρέπει να είναι καθαρή ώστε ο αριθμός κυκλοφορίας να είναι εμφανής από απόσταση.