• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τι απαιτείται για τη ρυμούλκηση;Τι απαιτείται για τη ρυμούλκηση;

Η ρυμούλκηση σκάφους, μπαγκαζιέρας ή τροχόσπιτου απαιτεί την έκδοση άδειας έλξης από τη Διεύθυνση του υπουργείου Μεταφορών που υπάρχει στην περιοχή σας ή σε κάποιο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).