Τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Audi παρέχουν επιτόκιο από 3,9%, εγγύηση και ασφάλεια αυτοκινήτου για 4 χρόνια.

    Audi με εποιτόκιο από 3,9%

    74.969 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/4/2018

    Τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα Audi Classic, Audi Classic Plus, Audi Premier και Audi Premier Plus σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε τα μοντέλα της με επιτόκιο από 3,9%, ενσωματώνοντας στη μηνιαία δόση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται 5 χρόνια εγγύηση, σταθερό ασφάλιστρο και δυνατότητα προσθήκης Service για 4 χρόνια, με δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών και του τύπου χρηματοδότησης που επιθυμεί ο πελάτης, διασφαλίζοντας εγγυημένη αξία επαναγοράς στα 4 χρόνια (Audi Premier & Audi Premier Plus).

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ