Πως λειτουργεί η εξάτμιση;

6929 Επισκέψεις στο άρθρο

Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις όντως γιατί υπάρχει στο αυτοκίνητο σου;

Αυτά τα αέρια / ρυπαντές περιέχουν σωματίδια (PM), διοξείδιο του θείου (SO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια αζώτου (NOx) και υδρογονάνθρακες (HC) και αν  τα εισπνεύσουν οι επιβάτες είναι πιθανό να προκαλέσουν ασφυξία.

Μετά τη διαδικασία καύσης του καυσίμου στον κινητήρα, η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει στην κυλινδροκεφαλή, επιτρέποντας στα θερμά αέρια να εισέλθουν στο σύστημα εξάτμισης όπου μια πολλαπλή εξαγωγής είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο ή σωληνωτό ανοξείδωτο χάλυβα είναι βιδωμένη στην κυλινδροκεφαλή, η οποία είναι βιδωμένη σε ένα σωλήνα κεφαλής.

Τι μπορεί να πάει στραβά;

Λόγω της συνεχούς εναλλαγής ζέστης και του κρύου, το σύστημα εξάτμισης επεκτείνεται και συστέλλεται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο των συγκολλήσεων και διαρροή των παρεμβυσμάτων. Ευτυχώς, είναι εύκολο να καταλάβετε αν το σύστημα έχει πρόβλημα, αφού θα κάνει και σχετικό θόρυβο. Προσπαθήστε να ακούσετε την προέλευση του θορύβου που μπορεί να σας πει ποιο τμήμα του συστήματος έχει πρόβλημα. Τα προβλήματα μπορούν να ανιχνευθούν με μια απλή επιθεώρηση κάθε διαρροή καυσαερίων πρέπει να επισκευαστεί αμέσως για να αποφευχθεί η ασφυξία.
Πέρα από το θόρυβο, μπορείτε να αντιληφθείτε ένα πρόβλημα και μέσω διάφορων οσμών. Πολλές οσμές μπορεί να σχετίζονται με το σύστημα εξάτμισης λόγω της μυρωδιάς του καυσίμου που καταναλώνεται, ωστόσο ορισμένες δυσλειτουργίες μπορούν να προκαλέσουν πρόσθετες οσμές που υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα.

Η δουλειά του καταλύτη και το DPF

Τα περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτουν καταλύτη, ο οποίος θερμαίνει όλα τα αέρια και «καίνε» το πλεονάζον καύσιμο που απομένει από τον κινητήρα. Είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή των βλαβερών ουσιών που παράγει ο κινητήρας από την καύση σε μη βλαβερές. Στους κινητήρες ντίζελ χρησιμοποιείται φίλτρο σωματιδίων (DFP) για την πρόσληψη αιθάλης, υποπροϊόν καύσης του ντίζελ. Φαίνεται σαν μαύρος καπνός που βγαίνει από τις εξατμίσεις των κινητήρων diesel και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον κινητήρα  και να επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία