23% ακριβότερο το service των καινούριων

7107 Επισκέψεις στο άρθρο

Η νέα τεχνολογία έχει μεγάλο αντίκτυπο στο κόστος επισκευής. Δες γιατί συμβαίνει αυτό.

Βρείτε το καλύτερο συνεργείο

ROBERT-BOSCH_
PEDIS CAR SERVICE - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΗΣ
Η τεχνολογία και οι επιπτώσεις της

Οι κατασκευαστές οχηµάτων ήταν πάντα καινοτόµοι, προσπαθώντας συνεχώς µε τη νέα τεχνολογία να κρατήσουν τους επιβαίνοντες ασφαλείς σε περίπτωση ατυχήµατος. Οι πρόσφατες εξελίξεις και η χρήση σύγχρονων συστηµάτων αποφυγής συγκρούσεων, που έγιναν πολύ γρήγορα συνηθισµένες εφαρµογές στα νέα οχήµατα, µπορούν να βοηθήσουν την αποφυγή του συνόλου των ατυχηµάτων, µε αντάλλαγµα το υψηλό κόστος επισκευής.

Ενώ οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού (OEM) πειραματίζονται µε συστήµατα αποφυγής συγκρούσεων από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, σηµαντικές πρόοδοι δεν σηµειώθηκαν µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990, όταν τα Hughes Research Labs παρήγαγαν τα πρώτα εµπορικά βιώσιµα συστήµατα. Αυτό οδήγησε στην τεχνολογία που εµφανίστηκε σοβαρά µεταξύ των ετών 2004-2012, καθώς οι ΟΕΜ εισήγαγαν την τεχνολογία στα µοντέλα πολυτελείας, την υψηλότερη ποιότητα κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής και ανανέωσης των προϊόντων.

Τα σύγχρονα συστήµατα αποφυγής συγκρούσεων αποτελούνται από ραντάρ, λέιζερ (LIDAR) και συστήµατα µε κάµερα. Τα συστήµατα αυτά παρέχουν όχι µόνο τις δυνατότητες αποφυγής συγκρούσεων µε αυτόµατη εφαρµογή των φρένων, αλλά και προσαρµοστικές δυνατότητες ελέγχου της ταχύτητας και στάθµευσης.

Συγκεκριµένα εξαρτήµατα για αυτά τα συστήµατα περιλαµβάνουν, αισθητήρες υποβοήθησης στάθµευσης, εµπρόσθιους αισθητήρες κρούσης, συστήµατα ανίχνευσης ραντάρ / ταχύτητας οχηµάτων, κάµερες surround, συστήµατα λέιζερ (LIDAR) και άλλα. Καθώς τα συστήµατα αποφυγής γίνονται πιο παραγωγικά και τα εξαρτήµατά τους πιο εύκολα διαθέσιµα, προστίθενται ολοένα και περισσότερο όχι µόνο στα πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά και σε πολλά από τα τελευταία οχήµατα µαζικής αγοράς, σε πολλαπλά σηµεία και στυλ τιµών.

Αυτό σηµαίνει ότι τα συστήµατα αποφυγής συγκρούσεων, καθώς και τα εξαρτήµατα και η εργασία που απαιτείται για την επισκευή τους, είναι παρόντα σε ολόκληρη την βιοµηχανία επισκευών.


Κατά την επανεξέταση του µέσου κόστους για πολλά κοινά εξαρτήµατα αποφυγής συγκρούσεων, αυτά τα εξαιρετικά εξελιγµένα gadgets δεν είναι σε καµία περίπτωση ανέξοδη αντικατάσταση εάν είναι κατεστραµµένα. Δυστυχώς, αυτά τα εξαρτήµατα απαντώνται πιο συχνά στις περιοχές που είναι περισσότερο επιρρεπείς σε επιπτώσεις σύγκρουσης, όπως είναι οι εµπρός και πίσω προφυλακτήρες των οχηµάτων. Στο πλαίσιο της έκθεσης Mitchell για τις τάσεις της βιοµηχανίας, µε τίτλο «Ανάπτυξη ειδικών υλικών και επιπτώσεις στην εκτίµηση» του 2017, αποδείχθηκε ότι υπάρχει µέση αύξηση του κόστους επισκευής οχηµάτων κατά περίπου 407 ευρώ για τα οχήµατα µε ειδικά υλικά έναντι αυτών που δεν έχουν.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουµε πώς η αποφυγή σύγκρουσης, η υποβοήθηση στάθµευσης και τα προσαρµοστικά συστήµατα ελέγχου ταχύτητας επηρεάζουν το κόστος επισκευής για οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε αυτά τα συστήµατα σχεδόν όλα τα νέα οχήµατα.

Προσέγγιση Ανάλυσης

Ελήφθη µια απόλυτη προσέγγιση για να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα του αντίκτυπου που έχουν οι δαπάνες αποκατάστασης των οχηµάτων για την αποφυγή σύγκρουσης, την υποστήριξη παρκαρίσµατος και τα προσαρµοστικά συστήµατα cruise control. Δεδοµένου ότι τα δεδοµένα σύγκρουσης πρόσφατα ανανεωµένων ή επανασχεδιασµένων οχηµάτων εξακολουθούν να ωριµάζουν, ειδικά για τα µοντέλα 2017 και 2018, η προσέγγιση ανάλυσης που υιοθετήθηκε ήταν να συγκριθούν τα πρόσφατα επανασχεδιασµένα οχήµατα και να συγκριθούν άµεσα τα έξοδα επισκευής µε το όχηµα της προηγούµενης γενιάς. Αυτό θα παρείχε µια ακριβή σύγκριση µε το ενδεχόµενο κόστος επισκευής.

Επιλογή οχήµατος

Τα κριτήρια για την επιλογή των οχηµάτων ήταν τα εξής:

• Μεγάλος επανασχεδιασµός των οχηµάτων ή ανανέωσή τους.Πρέπει να υπάρχει µια προηγούµενη γενιά οχήµατος, ουσιαστικά όµοια σε µέγεθος και σκοπό.

• Τα ολοκαίνουργια µοντέλα που δεν είχαν ισοδύναµο προηγούµενης γενιάς δεν εξετάστηκαν.

• Επιλέχθηκε η µέση / τυπική διαµόρφωση high-end ή ειδικές εκδόσεις (δηλαδή γραµµή Mercedes AMG) ενώ δεν περιλαµβάνονται εξωτικά αυτοκίνητα.


Για µοντέλα ετών 2016 και 2017, υπάρχουν περίπου 30 οχήµατα που εισήχθησαν στην αγορά και πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια επιλογής. Τα οχήµατα µε τις υψηλότερες πωλήσεις, ως πολυτελή οχήµατα, επιλέχθηκαν για να µετρήσουν τον αντίκτυπο της τεχνολογικής εξέλιξης στην σοβαρότητα των απαιτήσεων σε διάφορους τύπους οχηµάτων.

Επιλογή εξαρτηµάτων

Οι συγκρούσεις και οι επισκευές των οχηµάτων είναι συνήθως στο εµπρόσθιο ή στο οπίσθιο τµήµα των οχηµάτων, όπου εφαρµόζεται µεγάλο µέρος της νέας τεχνολογίας, οπότε το επίκεντρο της ανάλυσης είναι µόνο στα παραπάνω τµήµατα των οχηµάτων.
Περιλαµβάνονται όλα τα µέρη και η καθαρή εργασία για τις ακόλουθες περιοχές:

 Μπροστινό µέρος: Όλοι οι προφυλακτήρες, σχάρες και λάµπες.

 Πίσω άκρη: Όλοι οι προφυλακτήρες και οι λάµπες.
Εάν ένας αισθητήρας είναι διαθέσιµος ως στάνταρ ή ως επιλογή για ένα συγκεκριµένο όχηµα, περιλαµβάνεται. Αυτά τα κριτήρια επιλογής εφαρµόστηκαν τόσο στο νέο επανασχεδιασµένο έτος µοντέλου όσο και στην προηγούµενη γενιά, εάν τα εξαρτήµατα ήταν διαθέσιµα. Τέλος, µόνο τα τµήµατα OEM χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση.

Εργασίες

Τα εργατικά ποσοστά µεταξύ 49 ευρώ για την επισκευή του αµαξώµατος και µέχρι 84 ευρώ για µηχανική επισκευή χρησιµοποιήθηκαν για όλα τα οχήµατα. Αυτά τα ποσοστά ενδέχεται να βρίσκονται στο χαµηλό επίπεδο των µέσων όρων της βιοµηχανίας, αλλά να υπογραµµίζουν τον αντίκτυπο των τιµών των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε σχέση µε τον αντίκτυπο των ποσοστών εργασίας.

Εργασίες που δεν περιλαµβάνονται

Eνώ πολλές από τις ακόλουθες λειτουργίες µπορεί να απαιτηθούν για την κατάλληλη επισκευή ή µπορεί να επηρεαστούν σε πρόσκρουση στο εµπρόσθιο ή στο οπίσθιο τµήµα, αυτές οι λειτουργίες εξαιρούνται από την ανάλυση.

Οποιεσδήποτε πριν ή µετά την επισκευή – διαγνώσεις, επαναπρογραµµατισµός ή επαναπρογραµµατισµός των συστηµάτων και των αισθητήρων.

 Οι επισκευές που σχετίζονται µε τους αερόσακους (SRS), τις εµπρός εσωτερικές δοµές, τα θερµαντικά σώµατα, τους συµπυκνωτές και το πίσω µέρος του σώµατος δεν εξετάστηκαν, αν και αυτά τα συστήµατα οχηµάτων θα επηρεαστούν αναµφίβολα από µέτρια σύγκρουση.

Αποτελέσµατα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν και δεν έχουν όλοι πρόσφατα επανασχεδιάσει το όχηµα, αυτό παρουσίασε αύξηση της βαρύτητας των απαιτήσεων. Οι βασικοί παράγοντες κόστους είναι η αυξηµένη χρήση αισθητήρων, συστηµάτων ραντάρ (ειδικά για πολυτελή οχήµατα) και προβολέων στα επανασχεδιασµένα οχήµατα. Για παράδειγµα, στο επανασχεδιασµένο 2017 Chevrolet Cruise, αν και το νέο µοντέλο δεν περιλάµβανε περισσότερους αισθητήρες, το κόστος των προβολέων αυξήθηκε κατά πάνω από 266 ευρώ το καθένα, αποδίδοντας το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης του στο κόστος κατασκευής από την προηγούµενη γενιά.

Συµπέρασµα

Η υιοθέτηση προηγµένων τεχνολογιών στα νέα οχήµατα έχει έντονο αντίκτυπο στο κόστος επισκευής τους. Η προσθήκη αισθητήρων, συστηµάτων ραντάρ, καµερών, καθώς και περίπλοκα συστήµατα προβολέων προσθέτουν κατά µέσο όρο, 23% στο κόστος επισκευής. Ενώ τα αναλογιστικά τµήµατα µπορούν παραδοσιακά να χρησιµοποιούν άλλους παράγοντες για την τιµολόγηση ασφαλιστηρίων συµβολαίων για νέα επανασχεδιασµένα οχήµατα, µε τις νέες µεθόδους και την προηγµένη τεχνολογία, το underwriting των ασφαλιστικών εταιρειών ενδέχεται να θελήσει να εξετάσει αυτές τις πρόσθετες πιθανές πληροφορίες κόστους επισκευής ώστε να έχει ακριβέστερες πολιτικές τιµών για την τελευταία γενιά οχηµάτων.

Του Hans Littooy, Αντιπρόεδρου Συμβουλευτικών και Επαγγελματικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Αυτοκινήτων και Φυσικών Ζημιών της Mitchell. Επιμέλεια: Απόστολος Ασημακούλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνεργεία αυτοκινήτων στην Αττική, Εξειδικευμένα συνεργεία, Αλλαγή Δίσκο Πλατό, Ρουλεμάν, Ιμάντας Χρονισμού, Αλλαγή Αμορτισέρ, Αλλαγή Μπαταρίας, Αλλαγή Τακάκια Φρένων, Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων, Προέλεγχος ΚΤΕΟ, Ευθυγράμμιση Τροχών Αυτοκινήτου, Επισκευή Μίζας, Αλλαγή Φίλτρου Λαδιού, Αλλαγή Φίλτρου Βενζίνης, Αλλαγή Σετ Συμπλέκτη - Αμπραγιάζ, Αλλαγή Αναρτήσεων, Αλλαγή Λαδιών Κινητήρα Αυτοκινήτου, Τοποθέτηση Parktronic, Αλλαγή Υγρών Φρένων, Επισκευή Βολάν, Αλλαγή Εξωτερικού Ιμάντα Δυναμό, Αλλαγή Δισκόπλακες, Αλλαγή Φίλτρου Αέρα, Τοποθέτηση Φώτα Xenon, Αλλαγή Φίλτρου Καυσίμου, Αλλαγή Σετ Καδένας Χρονισμού, Συμπλήρωση Freon Αυτοκινήτου, Βιολογικός Καθαρισμός Αυτοκινήτου, Ξεθάμπωμα Φαναριών Αυτοκινήτου, Τοποθέτηση Φώτα LED, Επισκευή Καθισμάτων Αυτοκινήτου, Αλλαγή Ουρανού Αυτοκινήτου, Αλλαγή Ταπετσαρίας Πόρτας Αυτοκινήτου, Ντύσιμο Ταμπλό με Δέρμα, Επισκευή Πόμολο Ταχυτήτων, Αλλαγή Φίλτρου Καμπίνας, Ηχομόνωση & Θερμομόνωση Αυτοκινήτου, Δερμάτινη Επένδυση Τιμονιού, Επισκευή Ζελατίνας Κάμπριο, Ξεθάμπωμα Φαναριών Αυτοκινήτου, Αδιαβροχοποίηση Κουκούλας Κάμπριο, Αλλαγή Αντλίας (Τρόμπας) Νερού, Αλλαγή Τάπες Ψυγείου Νερού, Αλλαγή Σιαγόνες Αυτοκινήτου, Αλλαγή Μπουζί, Συνεργεία αυτοκινήτων στην Αττική, Αλλαγή Ακρόμπαρα Τιμονιού, Αλλαγή Ημίμπαρα Τιμονιού, Αλλαγή Μπαράκια Ζαμφόρ, Αλλαγή Λάστιχα Ζαμφόρ, Αλλαγή Ψαλίδια Τροχών, Αλλαγή Μπαλάκια Ψαλιδιών