• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Αυξάνεται το πρόστιμο στα ΚΤΕΟ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/5/2011

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων που θα έπρεπε να έχουν ελέγξει τα οχήματά τους και δεν τα έλεγξαν, να το πράξουν άμεσα προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο κόστος, που θα ανέρχεται πλέον στο 200% της άξιας ελέγχου ΚΤΕΟ.

 
Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία ΚΤΕΟ (ν.3897/2010) όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα προκειμένου να αποφύγουν άσκοπες και περιττές χρεώσεις, τόσο από τα πρόστιμα της Τροχαίας, όσο και από προβλεπόμενες οικονομικές κυρώσεις κατά τη διαδικασία ελέγχου στα ΚΤΕΟ:

1. Αύξηση κόστους εκπρόθεσμων έλεγχων ΚΤΕΟ.
Σημειώνεται ότι έως τις 31/5/2011 το παράβολο καθυστέρησης στα ΚΤΕΟ για όλα τα εκπρόθεσμα οχήματα είναι:
έως 15 ήμερες --> +17 ευρώ
15 ημέρες και άνω -->+34 ευρώ

Από 01/06/2011 το πρόστιμο – παράβολο καθυστέρησης υπέρ δημοσίου – εκπρόθεσμου ελέγχου στα ΚΤΕΟ αυξάνεται έως το 200% της κανονικής τιμής ΚΤΕΟ και έτσι το επιπρόσθετο κόστος κα κυμαίνεται περίπου ως εξής:
έως 15 ημέρες: --> +20 ευρώ
15 – 30 ημέρες: --> +40 ευρώ
30 ημέρες – 6 μήνες: --> +60 ευρώ
6 μήνες και πλέον --> +80 ευρώ

Το πρόστιμο καθυστέρησης ΚΤΕΟ επιβάλλεται βάση νόμου υπό μορφή επιπρόσθετου παραβόλου υπέρ δημοσίου σε όλες τις περιπτώσεις εκπρόθεσμων ελέγχων ΚΤΕΟ και όλα τα ΚΤΕΟ υποχρεούνται για την άμεση είσπραξη και απόδοσή τους στο Δημόσιο.

2. Πρόστιμα Τροχαίας για ΚΤΕΟ & Κάρτα Καυσαερίων
Για ανέλεγκτο από ΚΤΕΟ όχημα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 400 ευρώ, με δυνατότητα μείωσης στα 50 ευρώ αν εντός 10 ημερών οι ιδιοκτήτες ελέγξουν τα οχήματα τους στα ΚΤΕΟ και προσκομίσουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ.
Για Κάρτα καυσαερίων, έως 200 ευρώ ανάλογα με την εκπομπή ρύπων και την ισχύ ή όχι της κάρτας. Σε περιπτώσεις οχημάτων που διαπιστώνεται ότι παρ’ όλο που διαθέτουν κάρτα εκπέμπουν υπερβολικούς ρύπους, παράλληλα με το πρόστιμο ακυρώνεται και η φέρουσα κάρτα καυσαερίων και ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται για την επανέκδοση.