• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Ξέρεις τι χρειάζεται και πως γίνεται;

Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Ξέρεις τι χρειάζεται και πως γίνεται;

4.285 Επισκέψεις στο άρθρο (13/10/2021)

Μάθε πως γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχήματος, το κόστος των παραβόλων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η μεταβίβαση αυτοκινήτου είναι μια ενέργεια που η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει χρειαστεί να κάνει στο παρελθόν, ενώ δεν αποκλείεται να ισχύσει κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον. Προκειμένου λοιπόν να γνωρίζετε πως ακριβώς έχει η διαδικασία της μεταβίβασης και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες και σας τις παρουσιάζουμε.

Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »

 

Αρμόδια Υπηρεσία - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αρχικά να πούμε πως αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Βεβαίως για να μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για να κάνει τη δουλειά του, προϋποθέτει πως νωρίτερα θα έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Αυτά έχουν ως εξής:
• Αδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
• Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
• Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
• Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου.
• Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η βεβαίωση βγαίνει και online απευθείας από την Α.Α.Δ.Ε. με κωδικούς TaxisNET.
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Η αίτηση υποβάλλεται από τον αγοραστή).
• Τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή και του πωλητή.
• Αν δεν παρίσταται ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (αγοραστής ή πωλητής), χρειάζεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

Πέρα από τα παραπάνω, χρειάζεστε ακόμα μια υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρετε ότι αγοράσατε το Ε.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας «ΧΧΧ-1111» από τον «..........» στο ποσό των «... ευρώ» και αντίστοιχα ο πωλητής ότι το πούλησε. Αυτές τις δηλώσεις τις ανταλλάσσετε ώστε να τις προσθέσετε στην επόμενη φορολογική σας δήλωση.
 

H διαδικασία 

Τώρα σχετικά με τη διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου. Προσοχή: Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πινακίδας που προορίζεται το παράβολο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα.

Επιπλέον, το παράβολο για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου μπορείτε να το προμηθευτείτε και μέσω web banking. Αναζητήστε το σχετικό πεδίο για το ηλεκτρονικό παράβολο για την μεταβίβαση αυτοκινήτων στην κατηγορία των πληρωμών της εφαρμογής της τράπεζας που συνεργάζεστε.