• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Η Ε.Ε. έχει βάλει πολύ δύσκολα στους κατασκευαστές, τόσο δύσκολα που τους αναγκάζει να σταματούν την εξέλιξη των diesel και να το... ρίχνουν στα υβριδικά.

  5. Το diesel είναι σε καραντίνα. Οι κατασκευαστές μέχρι το 2018 πρέπει λύσουν το πρόβλημα των NOx

  423.875 Επισκέψεις στο άρθρο (12/9/2016)

  Από την επόμενη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει σε ισχύ νέες νομοθεσίες για τους ρύπους, βάσει των οποίων σταδιακά οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να ανακοινώνουν ίδιες εκπομπές ρύπων στο εργαστήριο και στο δρόμο.
  Οι βασικοί ρύποι του πετρελαιοκινητήρα είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μονοξείδιο του αζώτου (NOx) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM). Το πρώτο ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα άλλα δύο για προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία.

  Το κύριο πρόβλημα των κατασκευαστών είναι να επιτύχουν στο δρόμο και όχι στο εργαστήριο τα όρια NOx που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία Euro 6 (βλ. πίνακα) και ακόμη περισσότερα τα νέα που έρχονται (δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αναμένεται να είναι όμως ακόμη πιο αυστηρά). Όμως για να πιάσουν αυτούς τους στόχους πρέπει να επενδύσουν πολλά χρήματα στην εξέλιξη του ντίζελ, κάτι που είναι ασύμφορο στις περισσότερες περιπτώσεις. Στην περίπτωση των κινητήρων βενζίνης, οι κατασκευαστές έχουν ήδη πιάσει τα όρια των ρύπων στο Euro 6 και δεν θα δυσκολευτούν να πιάσουν και αυτά που έρχονται.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Σχολιάστε