Πλέον το τετρακίνητο VW Passat βρίσκεται στη χώρα μας. Δείτε τις τιμές του.

VW Passat 4x4 από 1,4 λτ

12.471 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/3/2016

Το νέο VW Passat είναι πλέον διαθέσιμο και ως τετρακίνητο (4MOTION) και στη χώρα μας και μάλιστα από τα 1,4 λτ.

 
Το νέο Passat 8ης γενιάς είναι πλέον διαθέσιμο και στη χώρα μας με τις τετρακίνητες εκδόσεις του και μάλιστα από τα 1,4 λτ. (με απενεργοποίηση κυλίνδρων) Στοιχείο που το καθιστά το μοναδικό σεντάν ή στέισον βάγκον που διαθέτει τετρακίνητη έκδοση με κινητήρα χαμηλού κυβισμού.

Οι τετρακίνητες εκδόσεις φέρουν του διακριτικό 4MOTION. Πρόκειται για το σύστημα τετρακίνησης 4MOTION το οποίο χρησιμοποιεί ένα πολύδισκο συμπλέκτη Haldex 5ης γενιάς. Ενεργοποιείται ακόμη και πριν κάποιος τροχός ολισθήσει μέσω της προηγμένης λειτουργίας Pre-Condition Control (πρότερος έλεγχος των εκάστοτε συνθηκών οδήγησης). Αυτό εξαλείφει σχεδόν εξολοκλήρου κάθε απώλεια πρόσφυσης. Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, η κίνηση μεταδίδεται κατά κύριο λόγο στον εμπρός άξονα και έτσι εξοικονομείται καύσιμο. Εάν κριθεί απαραίτητο, σχεδόν το 100% της διαθέσιμης ροπής κίνησης μπορεί να μεταφερθεί στον πίσω άξονα. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα 4MOTION παραμένει ένα μόνιμο σύστημα τετρακίνησης, καθώς ο πίσω άξονας είναι πάντα διαθέσιμος και ενεργοποιείται άμεσα σε οποιαδήποτε τάση ολίσθησης ή σε έντονες πλευρικές επιταχύνσεις κατά την γρήγορη οδήγηση.

Εκτός από τον πολύδισκο συμπλέκτη Haldex που κατανέμει την ροπή κατά τον διαμήκη άξονα, δύο συστήματα EDL (ηλεκτρονικό κλείδωμα διαφορικού), δηλαδή ένα σε κάθε άξονα, κατανέμουν την ροπή στους τροχούς (εγκάρσια). Έτσι, εάν ένας τροχός αρχίσει να ολισθαίνει μεταφέρουν την ροπή κίνησης στον απέναντι τροχό, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
Τα νέα Passat 4MOTION είναι επίσης εξοπλισμένα με το νέο σύστημα XDS+ και στους δύο άξονες. Το σύστημα αυτό κατά τη διάρκεια γρήγορης στροφής επιβραδύνει τους εσωτερικούς τροχούς που τείνουν να ολισθήσουν, εξαλείφοντας την υποστροφή ή υπερστροφή, προσφέροντας έτσι μεγάλη ακρίβεια στην κατευθυντικότητα.