• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ο άκαμπτος έξονας συνδέει μόνιμα και σταθερά τους δύο τροχούς, συνήθως του πίσω μέρους. Εξασφαλίζει σταθερό μετατρόχιο και αμετάβλητη γωνία κάμπερ και είναι ανθεκτικός στη σκληρή χρήση. Ωστόσο προσφέρει υποτυπώδη οδική συμπεριφορά με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, οπότε πλέον χρησιμοποιείται μόνο ή σε πολύ φθηνά οχήματα μικρής κατηγορίας (China Motors Benni), ή σε φορτηγά οχήματα, ή σε εκτός δρόμου μοντέλα παλιότερων γενεών.