• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΦΡΕΝΑ

ABS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙ-ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ)

Το ABS (Anti Block System) είναι ένα σύστημα το οποίο ρυθμίζει ηλεκτρονικά την πίεση του υγρού φρένων και έχει σαν στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελέγχου ενός οχήματος αποτρέποντας το μπλοκάρισμα των τροχών και επιτρέποντας συγχρόνως την εκτέλεση ελιγμών κατά το φρενάρισμα. Το ABS αναγνωρίζει έγκαιρα τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος ενός ή περισσότερων τροχών μετρώντας την ταχύτητα περιστροφής τους μέσω αισθητήρων. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται μια βαλβίδα, η οποία ανοίγει και πέφτει η πίεση στο αντίστοιχο κύκλωμα φρένων. Όταν μπλοκάρει ένας τροχός, ανοίγει η βαλβίδα του κυκλώματος και απενεργοποιείται το φρένο, μία διαδικασία η οποία γίνεται σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Ακόμη κι αν ο οδηγός επιχειρήσει να μιμηθεί το ABS φρενάροντας διακοπτόμενα θα καταφέρει να δώσει το πολύ 2-3 παλμούς το δευτερόλεπτο απέναντι σε 10-20 του ABS.

Ηλεκτρικό φρένο

Τα φρένα του μέλλοντος θα είναι ηλεκτρικά. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η Siemens VDO με τη νέα τεχνολογία που παρουσίασε πρόσφατα  

Βελτιωμένο σύστημα ABS από την Bosch

Η Bosch προχώρησε τελικά στην παραγωγή του βελτιωμένου συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Οι ακόμη μικρότερες διαστάσεις της κεντρικής μονάδας και η βελτιστοποιημένη λειτουργία του συστήματος -κυρίως σε ολισθηρές επιφάνειες- αποτελούν[...]