• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

INTERCOOLER

To intercooler είναι ουσιαστικά ένα σύστημα ψύξης των καυσαερίων, που παρεμβάλλεται μεταξύ του υπερτροφοδότη και της εισαγωγής του κινητήρα, ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα που λαμβάνει μέρος στην καύση. Η λειτουργία του intercooler είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη με αυτή του κεντρικού ψυγείου του κινητήρα. Σκοπός του είναι να παίρνει το ζεστό αέρα που προέρχεται από τον υπερτροφοδότη και να μειώνει τη θερμοκρασία του πριν φτάσει στην εισαγωγή του κινητήρα. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται μέσω ειδικών κυψελών, σχεδόν ίδιων με αυτές του ψυγείου. Η καλύτερη ποιότητα του μείγματος συμβάλλει στην αύξηση της ιπποδύναμης και την καλύτερη λειτουργία του κινητήρα. Υπάρχουν δύο είδη intercooler. Tα top mounted που είναι τοποθετημένα στο πάνω μέρος του κινητήρα και πλεονεκτούν στο γεγονός ότι βρίσκονται πιο κοντά στην εισαγωγή, άρα έχουν και καλύτερο αποτέλεσμα. Τα front mounted που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του κινητήρα. Σημαντική διαφορά υπάρχει και ανάμεσα σε αυτά που ψύχουν τον αέρα χρησιμοποιώντας νερό (νερού-αέρος) και σε αυτά που χρησιμοποιούν μόνο αέρα (αέρος-αέρος). Η πρώτη περίπτωση είναι πιο αποτελεσματική, όμως κοστίζει πολύ περισσότερο.

Τι κάνει το intercooler;

To intercooler είναι ουσιαστικά ένα σύστημα ψύξης των καυσαερίων, που παρεμβάλλεται μεταξύ του υπερτροφοδότη και της εισαγωγής του κινητήρα, ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα που λαμβάνει μέρος στην καύση. Ας δούμε πώς δουλεύει.
Όπως κα[...]