• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΖΑΝΤΑ

Αναφερόμαστε, κυρίως, στις ζάντες ελαφρών μετάλλων. Όσο πιο καλά κατασκευασμένες και στιβαρές είναι, τόσο περισσότερες είναι οι εγγυήσεις ότι το αυτοκίνητο θα μπορέσει να ξεπεράσει χωρίς άσχημες συνέπειες τις παγίδες του δρόμου. Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα που προσφέρουν οι ζάντες ελαφρών μετάλλων έναντι των απλών ατσάλινων είναι το μικρότερο βάρος. Κατά μέσο όρο το κέρδος συνήθως είναι 2 κιλά ανά τροχό. Το μικρότερο βάρος συνεπάγεται και μικρότερες δυνάμεις από τα ελατήρια και τα αμορτισέρ (τη "μη φερόμενη" μάζα ανά τροχό, τη μάζα δηλαδή που δεν φέρεται από το ελατήριο και το αμορτισέρ, αλλά κινείται μαζί τους). Το αλουμίνιο έχει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά ταλάντωσης (σε σχέση με τον σίδηρο) με αποτέλεσμα να αμβλύνονται οι οδικές ανωμαλίες. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η τοποθέτηση ελαστικών φαρδιού πέλματος συνεπάγεται αυξημένες πλευρικές επιταχύνσεις και τα ελαφριά κράματα δίνουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης του σχεδίου, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική κατανομή των τάσεων μέσα στο υλικό. Τη λίστα των πλεονεκτημάτων συμπληρώνουν η αυξημένη ακαμψία και η ιδιότητα της ευκολότερης απαγωγής της θερμότητας από τα φρένα με αποτέλεσμα την καλύτερη ψύξη. Έτσι, η ανάρτηση μπορεί πλέον να ρυθμιστεί καλύτερα, να είναι πιο άνετη και παράλληλα ο τροχός να ακολουθεί καλύτερα τη διαμόρφωση του οδοστρώματος, όντας πιο ευαίσθητος καθώς έχει και μικρότερη αδράνεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη επαφή του ελαστικού με την άσφαλτο, κάτω από όλες τις συνθήκες.
Εναλλακτικά υλικά έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όπως για παράδειγμα το μαγνήσιο, το τιτάνιο και τα ανθρακονήματα. Υλικά στα οποία το κέρδος σε βάρος και αντοχή είναι ακόμα μεγαλύτερο, το κόστος όμως (είτε του υλικού, είτε της διαδικασίας παραγωγής) είναι πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα η χρήση τους περιορίζεται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις (αγώνες). Μια ιδανική λύση θα ήταν τα συνθετικά υλικά ενισχυμένα με υαλονήματα. Είναι φθηνά, άκαμπτα, πολύ καλής ποιότητας, ελαφριά και εύκολα στην επεξεργασία. Το μεγάλο τους πρόβλημα όμως εντοπίζεται στη χαμηλή αντοχή τους σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
Η βασική μορφή της ζάντας εγγυάται τη σταθερότητα της όλης κατασκευής. Όσον αφορά το κύρτωμα και το βάθος της ζάντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι (ανάλογα με το πλήθος και το είδος των κυρτωμάτων) και ειδικά οι ζάντες με δύο κυρτώματα μπορούν να συγκρατήσουν το ελαστικό και κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες (αγωνιστική χρήση). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην απόσταση έδρασης του τροχού στο φρένο από το μέσο επίπεδο μιας ζάντας. Με την κατάλληλη επιλογή της απόστασης αυτής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί το μετατρόχιο του αυτοκινήτου.