• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα για τον έλεγχο της νεκρής γωνίας


Από τις νυχτερίδες, για την ασφάλειά μας… - Σύστημα με υπέρηχους για τον έλεγχο της νεκρής γωνίας από την Bosch

Το νέο σύστημα με υπέρηχους της Bosch για ειδοποίηση της νεκρής γωνίας από τους εξωτερικούς καθρέπτες θα εξοπλίσει τη νέα Citroen C4, αυξάνοντας ακόμα πιο πολύ τα επίπεδα ενεργητικής ασφάλειας.