• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συμβουλές - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αποζημιώσεις
Αποζημιώσεις Αρκετές φορές η εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα έχει σαν συνέπεια όχι μόνο την πρόκληση υλικών ζημιών στα οχήματα που ενεπλάκησαν σε αυτό αλλά και τον τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν ο τραυματισμός απαιτεί για την ανάρρωση του παθόντος οδηγού νοσηλεία ή κατ' οίκον παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα, γεννάται το ερώτημα εάν ο παθών οδηγός θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για τα διαφυγόντα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα εισοδήματα από την εργασία του. Ο παθών έχει πράγματι το δικαίωμα να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού ως αποζημίωση τα εισοδήματα που θα χάσει εξαιτίας της απουσίας του από την εργασία του λόγω του τραυματισμού του. Προκειμένου να λάβει την παραπάνω αποζημίωση, θα πρέπει να προσκομίσει στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού τα παρακάτω: α) βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, β) κάποιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται στον εργοδότη που επικαλείται και υπό την ιδιότητα που ισχυρίζεται, γ) αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του και δ) εάν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, βεβαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος σχετικά με το εάν επιδοτήθηκε ή όχι από το ΙΚΑ εξαιτίας του τραυματισμού του.Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος

Ακόμη και για τον πιο προσεκτικό και ευσυνείδητο οδηγό, η περίπτωση ενός ατυχήματος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Καλύτερα λοιπόν, αντί να σκεφτόμαστε "μα γιατί σε μένα;", να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους συνανθρώπους [...] 

Σε περίπτωση ατυχήματος

1. Aν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα, υποχρεούται:
• Να σταματήσει χωρίς να δημιου[...] 

Εμπλοκή σε ατύχημα αντιθέτως κινούμενων οχημάτων από υπαιτιότητα τρίτου

Ποιος ευθύνεται στην περίπτωση που συγκρουστούν αντιθέτως κινούμενα οχήματα, όταν τη σύγκρουση προκάλεσε τρίτο όχημα το οποίο όμως δεν ενεπλάκη στο ατύχημα;

Ας υποθέσουμε ότι τρία αυτοκίνητα κινούνται το ένα πίσω από το άλλο με τη[...] 

Παραγραφή των αξιώσεων του παθόντα οδηγού από τροχαίο ατύχημα

Μέσα σε ποια προθεσμία ο παθών τροχαίου ατυχήματος μπορεί να αναζητήσει την αποζημίωσή του από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού ή και από τον ίδιο;

Αρκετές φορές οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποζημιώνουν τις ζημιές [...] 

Αποζημίωση για την πραγματοποίηση μελλοντικής πλαστικής χειρουργικής επέμβασης.

Ο παθών από τροχαίο ατύχημα μπορεί να αναζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αποζημίωση για τη δαπάνη μιας μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης στην οποία πρέπει να υποβληθεί;

Ορισμένες φορές σε τροχαία ατυχήμ[...] 

Ατύχημα με αυτοκίνητο αγνώστων στοιχείων

Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση όπου ένα αυτοκίνητο προκαλεί ένα ατύχημα και εγκαταλείπει το χώρο του ατυχήματος χωρίς ν' αφήσει τα στοιχεία του; Θα αποζημιωθεί ο παθών και, εάν ναι, από ποιον θα αναζητήσει την αποζημίωσή του;

Α[...] 

Aτύχημα από αιφνίδιο άνοιγμα πόρτας

Πώς αντιμετωπίζονται από το νόμο οι περιπτώσεις όπου προκαλείται ατύχημα από αιφνίδιο άνοιγμα της πόρτας του αυτοκινήτου; Ποιος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον παθόντα;

Αρκετά συχνή είναι η περίπτωση της πρόκλησης ατυχήματος[...] 

Διπλή ασφάλιση και συνασφάλιση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διπλής ασφάλισης και της συνασφάλισης; Είναι έγκυρη η σύναψή τους; Τί γίνεται στην περίπτωση που το αυτοκίνητό σας τρακάρει με ένα άλλο που έχει διπλή ασφάλιση; Θα πάρετε την αποζημίωση;

Η α[...] 

Σύγκρουση με μέσο μαζικής μεταφοράς

Τι γίνεται στην περίπτωση που ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο εμπλακεί σε τροχαίο με κάποιο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς;

Το ερώτημα που προκύπτει αφορά το θέμα της αποζημίωσης του παθόντος οδηγού σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχ[...] 

Σύγκρουση με μέσο μαζικής μεταφοράς

Τι γίνεται στην περίπτωση που ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο εμπλακεί σε τροχαίο με κάποιο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς;

Το ερώτημα που προκύπτει αφορά το θέμα της αποζημίωσης του παθόντος οδηγού σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχ[...] 

Πρόβλημα σε καινούργιο αυτοκίνητο

Στην περίπτωση που αμέσως μετά την αγορά και την παραλαβή ενός καινούργιου αυτοκινήτου παρουσιαστούν σε αυτό σοβαρά προβλήματα, τι δικαιώματα έχει o αγοραστής του;

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου δεν εξασφαλίζει πάντα και τ[...] 

Αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα

Αν από το ατύχημα ο παθών οδηγός υποστεί σωματικές βλάβες που τον εμποδίζουν για ορισμένο χρονικό διάστημα να ασκήσει το επάγγελμά του, θα αποζημιωθεί για τα διαφυγόντα από την εργασία του εισοδήματα από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου ο[...] 

Δαπάνη για ταξί ή μίσθωση αυτοκινήτου

Στην περίπτωση που για την επισκευή των ζημιών που υπέστη ένα αυτοκίνητο είναι αναγκαία η παραμονή του σε συνεργείο, ο ιδιοκτήτης του θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του υπαίτιου οδηγού, εάν για το παραπάνω χρονικό διάστημα μισθώσει άλλο αυ[...] 

Σε ποιες περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει για ολική η μερική βαφή του αυτοκινήτου.

Τμήμα των εργασιών επισκευής των ζημιών που υπέστη ένα αυτοκίνητο κατά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα είναι και η βαφή του. Το ζήτημα που προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι σε ποιες περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού α[...] 

Αποζημίωση με καινούργια ανταλλακτικά

Τι γίνεται στην περίπτωση που σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τοποθετούνται κατά την επισκευή του καινούργια ανταλλακτικά; Ο οδηγός του θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για όλο το κόστος αγοράς και τοποθέτησής του[...] 

Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος

Τι να κάνετε αν βρεθείτε σε ατύχημα
Η προτεραιότητά σας πρέπει να είναι η ασφάλεια. Αυτό μπορεί να μοιάζει προφανές, είναι όμως εύκολο να παραβλέψετε κάποια πράγματα τα οποία ίσως κάνουν την κατάσταση χειρότερη -προσπαθήστε πάντα να σ[...] 

«Εγκεφαλικές» δουλειές

Γιατί διάλεξες αυτό το χρώμα;

Μήπως καταστρέφεις εσύ το αυτοκίνητό σου;

Δοκιμή: Nissan Micra με 117 PS

Η κίνηση στους δρόμους

Hyundai Kona VS VW T-Roc

Νιώσε ανίκητος με την GLA. It is time.

120 χρόνια Opel με 120 SUV σε μοναδικές τιμές!

Η Mercedes-AMG GLS 63;

H Αston Martin γιορτάζει τα 100 έτη ζωής της Zagato

Γιατί τα 10ετίας δείχνουν παλιά;

Νοιάζεται κανένας υποψήφιος για το αυτοκίνητο;

Tesla ανατινάζεται σε πάρκινγκ (+vids)

G 63 vs Trackhawk (+vid)

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ποια αυτοκίνητα είναι για κλωτσιές;

Αγορά / Auto Bild: Δείτε εδώ ποια μοντέλα αποτελούν έξυπνες αγορές!!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ: To καλύτερο επαγγελματικό αυτοκίνητο !

Yellow Pages: Ελαστικά - Τιμές - Προσφορές!

MITSUBISHI: Ατοκο χρηματοδοτικό: 0% επιτόκιο,100 ευρώ/μήνα

NISSAN: Qashqai το απόλυτο SUV από 20.490€

CITROEN: Νέο C5 Aircross με 130PS από 22.550€

MERCEDES: Νιώσε ανίκητος με την GLA. It is time.

OPEL: 120 χρόνια με 120 SUV σε μοναδικές τιμές!

MICHELIN: Επιδόσεις που φτιάχτηκαν για να διαρκούν

SEAT: Eπίλεξε το δικό σου Αrona από 15.245€

Ψηφίστε και κερδίστε 4 μοτοσυκλέτες

περισσότερα »