Πόσο επιβλαβής είναι για το περιβάλλον η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων;

Διάγραμμα εκπομπών ρύπων CO2 (gr)/kWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ρυπαίνουν τα ηλεκτρικά;

6.275 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2015

Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν παράγουν ρύπους σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο τι γίνεται σε υπερτοπικό, δηλαδή στον τόπο της ηλεκτροπαραγωγής;

Είναι εν γένει γνωστό ότι τα αμιγώς ηλεκτροπροωθούμενα οχήματα παράγουν μηδενικούς τοπικούς ρύπους. Η λέξη κλειδί εδώ είναι ασφαλώς η "τοπικούς". 

Πράγματι, τα ηλεκτρικά οχήματα λόγω του ότι δεν εφοδιάζονται με θερμικούς κινητήρες, δεν πραγματοποιούν κανενός είδους καύση εντός τους και ως εκ τούτου δεν παράγουν ρύπους σε επίπεδο οχήματος.
Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς καθαρά. 

Το πόσο καθαρό ή όχι είναι ένα ηλεκτρικό όχημα καθορίζεται από το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής του τόπου όπου εκείνο φορτίζεται. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, υπάρχουν οι λεγόμενοι ισοδύναμοι ρύποι που μας ενημερώνουν για το πόσα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα εκλύονται στην ατμόσφαιρα για την παραγωγή μιας κιλοβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος.

Από το διάγραμμα της δεύτερης φωτογραφίας προκύπτει ότι για την Ελλάδα, που σε μεγάλο βαθμό η ηλεκτροπαραγωγή της λαμβάνει χώρα μέσω μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως από τον ρυπογόνο λιγνίτη, για κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα εκλύονται στην ατμόσφαιρα περίπου 900 gr CO2 ενώ για την Ελβετία για παράδειγμα, που η ηλεκτροπαραγωγή της λαμβάνει χώρα σε μεγάλο ποσοστό μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκλύονται στην ατμόσφαιρα περίπου 40 gr CO2/kWh.

Ας πάρουμε ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο για να δούμε τους ισοδύναμους εκλυόμενους ρύπους στις δύο περιπτώσεις. Έστω ότι μελετούμε το BMW i3.

Το εν λόγω όχημα έχει ονομαστική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 12.9 kWh/100 km. Με τυπικούς βαθμούς απόδοσης για τον φορτιστή του και τον μετατροπέα συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα που διαθέτει, η κατανάλωσή του προκύπτει περίπου 15 kWh/100 km. 

Αυτό σημαίνει πως το όχημα κινούμενο και φορτιζόμενο στην Ελλάδα, για να διανύσει αυτά τα 100 km, εκλύονται λόγω ηλεκτροπαραγωγής στο εργοστάσιο, 13500 gr CO2, ήτοι 135 gr CO2/km. 

Αυτό σημαίνει ότι το i3 είναι "υπεύθυνο" για παρόμοιους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα με μια 120i που διαθέτει μονοβάθμια υπερπληρωμένο κινητήρα βενζίνης 1.6 lt, ή μια 525d xDrive που διαθέτει διβάθμια υπερπληρωμένο κινητήρα πετρελαίου 2 lt και παραλαβή ισχύος σε όλους τους τροχούς.
 
Συνεπώς οι διαφορές μεταξύ των τριών οχημάτων της BMW σε περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι πρακτικά αμελητέες, με τα θερμικά οχήματα να εκλύουν τους ρύπους τους σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο οχήματος και το ηλεκτρικό σε υπερτοπικό, δηλαδή σε επίπεδο τοποθεσίας εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής.

Το ίδιο όχημα κινούμενο και φορτιζόμενο στην Ελβετία, κάνοντας απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς εκλύει μόλις 6 gr CO2/km ισοδύναμους ρύπους, συνεπώς πρακτικά μηδενικούς.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχει νόημα η επένδυση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα το ίδιο με όλα τα άλλα.

16 διαθέσιμα άρθρα για BMW  i3

 
Σχολιάστε την είδηση 11 σχόλια