• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

H λειτουργία του μπεκ είναι ζωτικής σημασίας για την διάρκεια ζωής του κινητήρα μας.

Η φροντίδα των μπεκ απαιτεί προσοχή δεδομένης της ζωτικής τους σημασίας για την λειτουργία του κινητήρα μας.

Για την σωστή μέτρηση του ελέγχου των μπεκ απαιτείται καθαρισμός του εξαρτήματος που θα ελεγχθεί.

Τα μπεκ δεν είναι λίγο πράγμα

89.236 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2019
 

Τα μπεκ παραλαμβάνουν το καύσιμο με υψηλή πίεση από την αντλία έγχυσης, και το προετοιμάζουν για ψεκασμό με την βοήθεια των κατάλληλα διαμορφωμένων ακροφυσίων και να το διασκορπίζουν στους θαλάμους καύσης του κινητήρα. Αν και το μπεκ διαθέτει φίλτρο, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν επικαθήσεις από τα πρόσθετα του πετρελαίου ή ακόμα και από το ίδιο το καύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες, στις οπές, την έδρα της βαλβίδας ή και τον οδηγό της βελόνας.

Στα μπεκ του άμεσου ψεκασμού μπορεί να δημιουργηθούν επιπλέον και επικαθήσεις άνθρακα. Οι επικαθήσεις αυτές, μπορεί να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του μπεκ, μειώνοντας την ικανότητα παροχής του κατά 25%. Και το κακό δεν σταματάει εκεί. Το μέγεθος των σταγονιδίων του diesel αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να αλλάζει το σχήμα και η κατεύθυνση της δέσμης, με αποτέλεσμα την κακή ανάμιξη αέρα/καυσίμου. Συνεπώς προετοιμάσου για τρελαμένο κινητήρα σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου και τη διάρκεια ζωής του καταλύτη και των αισθητήρων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ