• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Σε ανάκληση επιπλέον 1059 οχηµάτων του νέου Clio προχώρησε η Renault

Νέα ανάκληση για το Renault Clio IV

3.992 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/8/2015

Eπεκτάθηκε η ανάκληση της Renault σε επιπλέον 1.059 Clio 4ης γενιάς. Δείτε ποια αυτοκίνητα αφορά η συγκεκριμένη κίνηση.

 
Η νέα ανάκληση αφορά ακόμα 1059 οχήµατα Clio που πρέπει να ελεγχθoύν για τυχόν δυσλειτουργία του εύκαµπτου σωλήνα φρένου (µαρκούτσι) και δε συμπεριλαμβάνονταν στην προηγούμενη . Οι αριθµοί πλαισίου των εµπλεκοµένων οχηµάτων είναι συγκεκριµένοι και περιλαµβάνονται εντός των παρακάτω διαστηµάτων:

1) VF15R040H49369601 έως και VF15R040H52817763
2) VF15R0G0H48848614 έως και VF15R0G0H52820599
3) VF15R40SE50535048 έως και VF15R40SE52820237
4) VF15R5A0H48978750 έως και VF15R5A0H52820632
5) VF15R7A0H48710921 έως και VF15R7A0H52820875
6) VF15RFL0H48833558 έως και VF15RFL0H52820316
7) VF15RRL0H48710664 έως και VF15RRL0H48857010
8) VF15RTL0E49539485 έως και VF15RTL0E52820409
9) VF16R040H51325988 έως και VF16R040H51560017
10) VF17R040H50323631 έως και VF17R040H51561589
11) VF17R0G0H50539413 έως και VF17R0G0H52789446
12) VF17RFL0H49034549 έως και VF17RFL0H52789402

συµπεριλαµβανοµένων και των αριθµών πλαισίου VF17RTL0E51243550, VF17RTL0E51804301, VF15RLA0H48848585 και VF17R5A0H50759946.

Στα επηρεαζόµενα οχήµατα υπάρχει πιθανότητα φθοράς του µπροστινού εύκαµπτου σωλήνα φρένων (µαρκούτσι) λόγω τριβής ή/και επαφής µε το πλαστικό κάλυµµα του θόλου του τροχού, σαν συνέπεια µη ορθής συναρµολόγησης του πίσω τµήµατος του πλαστικού καλύµµατος του θόλου του εµπρόσθιου τροχού. Ως αποτέλεσµα υπάρχει πιθανότητα να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαµηλής στάθµης υγρού φρένων, να εµφανιστεί µεγάλη διαδροµή του πεντάλ φρένου και να µειωθεί η απόδοση του συστήµατος πέδησης.

Μέχρι στιγµής έχουν αναφερθεί µερικές περιπτώσεις παγκοσµίως, που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο θέµα, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό περιστατικό.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης ονοµαστικής επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή Renault επιθυµούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Τµήµα After Sales της εταιρείας ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ στον αριθµό 210 5706860.

Tags: RENAULT CLIO