• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Στο σχήμα φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά των δύο τρόπων της μέτρησης του κύκλου στροφής: Δεξιά μετράμε από τοίχο σε τοίχο και αριστερά από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, που έχει και την περισσότερη πρακτική σημασία στην καθημερινότητα.

  Πως μετράμε τον κύκλο στροφής

  40.605 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2019

  Για τη μέτρηση του κύκλου στροφής χρησιμοποιούνται δύο τρόπoι: O κύκλος «από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο» και ο κύκλος «από τοίχο σε τοίχο». Ο πρώτος, που έχει ουσιαστικά και την πιο πρακτική σημασία στην καθημερινότητα δείχνει το πόσο φαρδύς πρέπει να είναι ένας δρόμος για να πραγματοποιήσει ένα αυτοκίνητο αναστροφή με τη μία χωρίς να ακουμπήσει κάποιος τροχός το πεζοδρόμιο. Ο δεύτερος, που είναι πάντα κατάτι μεγαλύτερος, υποδηλώνει πόσο μακριά πρέπει να απέχουν δύο τοίχοι ώστε σε μια αναστροφή να μην υπάρχει επαφή των άκρων του αυτοκινήτου. Είναι προφανές, πως και στις δύο περιπτώσεις όσο μικρότερη είναι η σχετική διάμετρος σε μέτρα (ή η ακτίνα αν προτιμάτε), τόσο μεγαλύτερη η ευελιξία-ευχρηστία ενός μοντέλου στην πόλη.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   
  Σχολιάστε την είδηση 1 σχόλια