Τιμές με Leasing
Επαγγελματικά

Σφραγίστηκε πρατήριο καυσίμων για 2 χρόνια λόγω νοθευμένου καυσίμου

42.636 Επισκέψεις στο άρθρο (22/3/2024)
Σφραγίστηκε πρατήριο καυσίμων για 2 χρόνια λόγω νοθευμένου καυσίμου
2 Φωτογραφίες »

- Ο έλεγχος ανακάλυψε βυτιοφόρο να έχει συνδέσει τη μάνικα παροχής καυσίμων στο δίκτυο παραλαβής του πρατηρίου
- Μετά την εκροή 500 λίτρων από το βυτιοφόρο στην δεξαμενή δεν υπήρξε καμία ένδειξη εισροής στο σύστημα
- Τα νοθευμένα καύσιμα θα καταστραφούν από αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων

Ο έλεγχος ανακάλυψε βυτιοφόρο να έχει συνδέσει τη μάνικα παροχής καυσίμων στο δίκτυο παραλαβής του πρατηρίου

Στην πρώτη σφράγιση πρατηρίου καυσίμων, για δύο έτη, προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, ο επιτόπιος έλεγχος ανακάλυψε ότι το σταθμευμένο βυτιοφόρο όχημα στο εν λόγω πρατήριο είχε συνδέσει τη μάνικα παροχής καυσίμων, στο δίκτυο παραλαβής του πρατηρίου.

Μετά την εκροή 500 λίτρων από το βυτιοφόρο στην δεξαμενή δεν υπήρξε καμία ένδειξη εισροής στο σύστημα

Οι ελεγκτές υπέδειξαν στον οδηγό του βυτιοφόρου να ξεκινήσει την πλήρωση του δικτύου με το μεταφερόμενο άγνωστο προϊόν, ώστε να διαπιστωθεί εάν καταγράφεται η εισροή στο σύστημα εισροών – εκροών και να εξακριβωθεί αν πρόκειται για πλήρωση νόμιμης δεξαμενής. Μετά την εκροή 500 λίτρων από το βυτιοφόρο όχημα προς τη δεξαμενή, ουδεμία ένδειξη καταγραφής εισροής εμφανίστηκε στο σύστημα εισροών – εκροών. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε Απόφαση σφράγισης του πρατηρίου για δύο έτη.

Τα νοθευμένα καύσιμα θα καταστραφούν από αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων

Τα νοθευμένα και κατασχεμένα καύσιμα θα καταστραφούν από αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ τα στοιχεία της παράβασης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 Ο έλεγχος συντονίστηκε από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) της ΑΑΔΕ με τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 

OPEL VANS ASFALEIAS SYST.
elk test