• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Τι αλλάζει με τους εκτελωνισμούς εισαγόμενων;

7.196 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/2/2019

Τέλος στη Δήλωση Αφιξης Οχήματος για τα εισαγόμενα με καθυστέρηση βάζει με απόφασή της η ΑΑΔΕ, αφού πλέον υποχρεούνται σε ΔΑΟ απευθείας μετά την είσοδό τους στη χώρα. Δείτε τι ίσχυε έως τώρα, αλλά και τι αλλάζει στην πράξη.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κος Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε ανακοίνωση-απόφαση στην οποία αναφέρεται το νέο καθεστώς για την Δήλωση Αφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) στη χώρα μας. Μέχρι πρότινος, η εν λόγω δήλωση μπορούμε να γίνει στον πρώτο τόπο εκφόρτωσης, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο ερχόταν φορτωμένο σε αυτοκινητάμαξα. Με αυτό τον τρόπο, οι έμποροι αυτοκινήτων μπορούσαν να ξεφορτώσουν εισαγόμενα μεταχειρισμένα σε αδήλωτες αποθήκες και να τα δηλώσουν όταν θα έβρισκαν κάποιον αγοραστή και κατ΄επέκταση ρευστό χρήμα, ώστε να προχωρήσει ο εκτελωνισμός, αποκρύπτοντας ουσιαστικά για κάποιο χρονικό διάστημα την φορολογητέα ύλη, μεταθέτοντας παράλληλα το χρόνο καταβολής των επιβαρύνσεων προς τα Τελωνεία.
 

Όμως, από 18 Φεβρουαρίου 2019, όλα τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας προκειμένου να τελωνισθούν, ανεξάρτητα του τρόπου μεταφοράς τους (έμφορτα ή αυτοδύναμα), έχουν την υποχρέωση να δηλώνονται αμέσως, με την Δήλωση Αφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) στην πλησιέστερη στην είσοδο Τελωνειακή Αρχή. Έτσι θα υποχρεούνται όλοι, άμεσα, στην καταβολή του Τέλους Ταξινόμησης και δεν θα μπορεί κάποιος έμπορος να ξεφύγει έστω και προσωρινά από την πληρωμή του, έως ότου βρει αγοραστή δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα με την Απόφαση της ΑΑΔΕ, προβλέπεται από τις 15 Μαρτίου 2019 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της ΔΑΟ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, ICISNET, αμέσως κατά την άφιξή τους στη χώρα, στο πλησιέστερο στην είσοδο τελωνείο και όχι στον πρώτο τόπο εκφόρτωσης, από το πρόσωπο που πραγματοποιεί την είσοδο ή από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, ή τους παραλήπτες ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές τελωνειακές αρχές της Χώρας και ειδικά οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου των Τελωνείων, θα έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν σε αποτελεσματικότερους ελέγχους στους οδικούς άξονες της χώρας και σε αποθηκευτικούς χώρους και να διαπιστώνουν χρόνο την νόμιμη ή μη κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο μέσω διασταυρωτικών ελέγχων στο πληροφοριακό σύστημα των τελωνείων περί της έγκαιρης υποβολής ή μη ΔΑΟ, καταστέλλοντας ριζικά, φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.