• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Χρησιμα - Ελεγχοι - Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

Ελεγχοι - K.E.K

Η Κ.Ε.Κ. για τα επιβατηγά ΙΧ και τα μικρά φορτηγά με μεικτό βάρος μέχρι 3,5 τόννων ισχύει ένα έτος, ενώ για τα υπόλοιπα οχήματα 6 μήνες. Διαδικασία καθ' οδόν ελέγχου των οχημάτων:

 • Ελεγχος κατοχής ισχύουσας ΚΕΚ.
 • Ελεγχος κατοχής Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.
 • Ελεγχος εκπεμπόμενων καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ελεγχος παρουσίας εγκεκριμένου καταλυτικού μετατροπέα.

  Οχήματα με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  0,5
  0,3
  Υδρογονάνθρακες
  120
  100
  Συντελεστής "λ"
   
  0,97 - 1,03

  Οχήματα με αρρύθμιστο τριοδικό ή οξειδωτικό καταλυτικό μετατροπέα

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  1,2
  1
  Υδρογονάνθρακες
  220
  200

  Οχήματα συμβατικής τεχνολογίας με έτος έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας πριν από 1/10/1986

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  4,5
  4
  Υδρογονάνθρακες
  800
  700

  Συμβατικά οχήματα με έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας από 1/10/1986 και έπειτα

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  3,5
  3
  Υδρογονάνθρακες
  500
  400

  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘ' ΟΔΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

  Οχήματα με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλύτη

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  0,6
  0,4
  Υδρογονάνθρακες
  130
  110
  Συντελεστής "λ"
   
  0,97 - 1,03

  Οχήματα με αρρύθμιστο τριδικό ή οξειδωτικό καταλύτη

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  1,2
  1
  Υδρογονάνθρακες (HC)ppm
  220
  200

  Οχήματα συμβατικής τεχνολογίας με έτος έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας πριν από την 1/10/1986

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  5
  4.5
  900
  800
  Υδρογονάνθρακες (HC)ppm

  Συμβατικά οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/10/1986

  Ρύπος Ρελαντί 2.500+300 σ.α.λ.
  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)%
  4
  3.5
  Υδρογονάνθρακες (HC)ppm
  600
  500
 • ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ