Το πρώτο που γίνεται στο αυτοκίνητο προς καταστροφή είναι η αφαίρεση της μπαταρίας και των ελαστικών.

Αν δεν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση, τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα δύνανται να προκαλέσουν σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, οι πινακίδες του οχήματος και η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του παραδίδοντος.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκύπτει από κάθε αυτοκίνητο είναι αρκετά μεγάλο.

Ο νόμος της ανακύκλωσης οχημάτων ισχύει για όλα τα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους.

Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί στα αδειοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης από το νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Καύσιμα, υγρά ψυγείου κ.λ.π., διαχωρίζονται σε ξεχωριστά δοχεία.

Το πιστοποιητικό καταστροφής αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου.

Τα πάντα για την ανακύκλωση οχημάτων

13872 Επισκέψεις στο άρθρο

Όταν ένα αυτοκίνητο ολοκληρώσει τον κύκλο της «ζωής» του, καλό είναι να οδηγηθεί στην πρέσα για οριστική διαγραφή και ανακύκλωση. Έτσι, πέραν του περιβαλλοντικού, υπάρχει και ένα οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη.

Στην Ευρώπη, τα οχήματα που εγκαταλείπονται κάθε χρόνο φτάνουν τα 8-9 εκατομμύρια και ανήκουν στην κατηγορία των Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής). Αν λάβουμε υπΆ όψιν ότι από ένα αυτοκίνητο μπορούν να προκύψουν 700 κιλά μετάλλου, 10 κιλά ορυκτελαίου, 3 κιλά οξέων μπαταρίας, 7 κιλά μολύβδου, 40 κιλά εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλό αμιάντου και αρκετές ακόμη επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες, είναι ξεκάθαρο ότι τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα δύνανται να προκαλέσουν μια αρκετά μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. 

Αλλωστε, για αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν τα κέντρα ανακύκλωσης, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/53/Ε, όπου οι ιδιοκτήτες αποσύρουν τα οχήματά τους και λαμβάνουν πιστοποιητικό καταστροφής. Σήμερα, το 75% των μερών ενός αυτοκινήτου μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ από την 1/1/2015 όλα τα κράτη-μέλη, μέσω των διαδικασιών ανακύκλωσης οχημάτων, θα πρέπει να ανακτούν το 95% των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ανακυκλώνουν το 85%.

Πρόοδος
Το 2004, με τη σύσταση της ΕΔΟΕ, τα ανακυκλωθέντα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έφτασαν τα 1.080. Τα επόμενα χρόνια, οι αριθμοί πολλαπλασιάστηκαν, με κορύφωση το 2009 που εφαρμόστηκε η κρατική απόσυρση και 146.713 αυτοκίνητα οδηγήθηκαν στην πρέσα. Φέτος, μέχρι στιγμής, χάρη και στην απόσυρση έχουν ανακυκλωθεί 68.430 οχήματα, ενώ το συνολικό νούμερο της 8ετίας είναι 432.870. Ακόμα κι έτσι όμως, η ανακύκλωση στη χώρα μας βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. 

Η ανακύκλωση οχημάτων στην Ελλάδα
Μέχρι το 2004, την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είχε ο εκάστοτε δήμος, ο οποίος τα συγκέντρωνε και τα παρέδιδε στον ΟΔΔΥ, για να καταλήξουν σε δημοπρασίες και από εκεί σε ανταλλακτικά και τεμαχισμό από εταιρείες χωρίς άδεια και χωρίς να τηρούνται έστω στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Από τον Ιανουάριο του 2004, η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει με τη σύσταση της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), της μόνης εγκεκριμένης, αδειοδοτημένης και μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την εναλλακτική διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Η ΕΔΟΕ συστάθηκε από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα και τελεί υπό την εποπτεία του.ΥΠΕΚΑ.

Σήμερα λειτουργεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα δωρεάν παραλαβής και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ, το οποίο αποτελείται από ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους συλλογής και επεξεργασίας παλαιών μετάλλων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι εφοδιασμένες με τις κατάλληλες άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με το ΠΔ116/2004. Σε αυτές τις εταιρείες απευθυνόμαστε εφόσον θέλουμε να διαγράψουμε οριστικά το παλιό μας αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια θα καταστραφεί και θα ανακυκλωθεί. Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή και το κυριότερο, δωρεάν.

Γνωρίζετε ότι…
  • Το αυτοκίνητο μπορεί να αποσυρθεί από την κυκλοφορία όποτε θελήσει ο ιδιοκτήτης του (μέχρι 20/12 κάθε έτους, εφόσον δεν επιθυμεί να πληρώσει τα επόμενα τέλη κυκλοφορίας).
  • Η παράδοση γίνεται σε οποιοδήποτε κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης με το σήμα της ΕΔΟΕ.
  •  Η παράδοση του οχήματος προς ανακύκλωση αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε τελικού χρήστη.
  • Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν.
  • Ο νόμος της ανακύκλωσης οχημάτων ισχύει για όλα τα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους.
Πιστοποιητικό καταστροφής
Με την παράδοση του αυτοκινήτου δίδεται η βεβαίωση παραλαβής. Οκτώ μέρες μετά θα αποσταλεί ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου (οριστική παράδοση πινακίδων του αυτοκινήτου). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια, πινακίδες) παραδίδονται στο κέντρο (συλλογής ή επεξεργασίας). Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραδίδονται από το κέντρο στις αρμόδιες Aρχές.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη βεβαίωση παραλαβής και στο πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ΕΔΟΕ και του κέντρου παράδοσης του οχήματος. Στο πιστοποιητικό καταστροφής θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου του κέντρου επεξεργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με την ΕΔΟΕ (210-6899039). Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ώστε να γίνει η απoταξινόμηση και να μην χρεωθούν τα τέλη του επόμενου έτους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί στα αδειοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης από το νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, οι πινακίδες του οχήματος και η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του παραδίδοντος. Σε περίπτωση που το όχημα δεν παραδοθεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη του, χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση. Αν κάποια από τα παραπάνω έγγραφα έχουν χαθεί ή αν πρόκειται για διαγραφή εταιρικών αυτοκινήτων, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Περιπτώσεις & δικαιολογητικά
Απώλεια οχήματος
Σε περίπτωση απώλειας οχήματος δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής από την εξουσιοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας της ΕΔΟΕ. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας της περιοχής όπου ταξινομήθηκε το αυτοκίνητο.

Απώλεια αδείας κυκλοφορίας
Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αποταξινομηθεί το αυτοκίνητο, είναι μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και δήλωση απώλειας από την αστυνομική αρχή. 
Το όχημα παραλαμβάνεται από την εταιρεία και εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής για την οριστική διαγραφή του.

Απώλεια πινακίδας
Ομοίως, σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 και δήλωση απώλειας από την αστυνομική αρχή. Χρειάζεται να απευθυνθούμε και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας που ταξινομήθηκε το αυτοκίνητο.

Θανάτου ιδιοκτήτη
Για την περίπτωση αυτή απαιτείται αποδοχή κληρονομιάς, αλλαγή αδείας κυκλοφορίας και αποδεικτικό πληρωμής εφορίας. Στη συνέχεια, το όχημα παραλαμβάνεται από την αρμόδια εταιρείας της ΕΔΟΕ και εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής.

Παρακράτηση κυριότητας
Πρέπει να γίνει άρση της παρακράτησης κυριότητας και στη συνέχεια να παραληφθεί από το αντίστοιχο κέντρο αποταξινόμησης για να εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής.
Πολλοί ιδιοκτήτες 
Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να εξουσιοδοτήσουν έναν μόνο ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να παραληφθεί το όχημα και να εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής.

Τι συμβαίνει στα οχήματα που παραδίδονται;
Τα παλαιά οχήματα που συλλέγονται στα κέντρα ανακύκλωσης, αρχικά ζυγίζονται και ελέγχεται η κατάστασή τους. Για το λόγο αυτό, το όχημα θα πρέπει να είναι «αρτιμελές», δηλαδή δεν θα πρέπει να του λείπουν σημαντικά τμήματα, όπως κινητήρας, καθίσματα, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα διεύθυνσης, τροχοί, κ.λπ. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στην εγκατάσταση απορρύπανσης, όπου αφαιρούνται η μπαταρία του και τα ελαστικά του και αποστραγγίζονται τα καύσιμα και όλα τα υγρά του. Τέλος, ανακτώνται τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά με κάποια αξία, ενώ το όχημα παίρνει το δρόμο για την πρέσα, όπου συνθλίβεται και τεμαχίζεται για να αποσταλεί στις χαλυβουργίες.

Μεγάλη έρευνα Auto Check. Δηλώστε και Εσείς. Πόσο Ικανοποιημένοι Είστε ;
Το αυτοκίνητο σας είναι ζημιάρικο;
Σας γδέρνουν ζωντανό, όταν πάτε για σέρβις;
H αντιπροσωπεία αθέτησε τις υποσχέσεις της;
Κάντε αναφορά με 1 κλίκ εδώ!

Το αυτοκίνητο σας δεν σπάει, δεν λυγάει;
Οι τιμές που πληρώνετε για σέρβις είναι καλές;
Η αντιπροσωπεία σας εκπλήσσει ευχάριστα;
Επιβραβεύστε την με 1 κλίκ εδώ!

Δείτε πάνω από 5.000 αναφορές (για όλες τις μάρκες αυτοκινήτου) με 1 κλίκ εδώ