«Η ορθή διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών είναι ευθύνη όλων μας!»

2110 Επισκέψεις στο άρθρο

Η COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού.

 
Η COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού και αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (αρ.πρ. οικ. 336/25-02-14) έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΖ-ΨΡΨ.

Σκοπός της COMBATT A.E. είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.
Ειδικότερα η COMBATT A.E. στοχεύει:
  • στην οργάνωση ενός δικτύου συνεργασιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες και ανακυκλωτές συσσωρευτών
  • στην ανάπτυξη διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών με το βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο
  • στην καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων συλλογής και ανακύκλωσης σε πανελλαδικό επίπεδο
  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την σωστή διαχείριση των απόβλητων συσσωρευτών και κατά συνέπεια στην αύξηση του ποσοστού ορθής συλλογής και ανακύκλωσης.
Η συνεργασία με τη COMBATT A.E. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010.

Η προσήλωση της COMBATT στην ολική ποιότητα αποτελεί δέσμευση όλων μας και καθημερινή πρακτική μας. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε καθορίσει σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων μας και έχουμε οργανώσει τη διαχείριση των πόρων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τουs όρους των προτύπων ISO 9001 :2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζομένους της COMBATT. Η ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Γράψε τι ψάχνεις
Κατάσταση
Ψάξε ανά κατηγορία
Μάρκα
Μοντέλο
Χρονολογία
 
Τιμή από
Τιμή έως
Εργοστασιακός Κωδικός